Siirry sisältöön

Escape Room Enhanced Multi-professional Healthcare Training and Education

ESCAPE4HEALTH pyrkii luomaan monialaisia skenaarioita terveydenhuoltoon, hyödyntäen kokemuksellista koulutusta. Skenaarioissa käsitellään myös pandemiaan liittyviä aiheita. Näitä skenaarioita hyödyntävät pakohuoneet suunnitellaan ja tehdään eri partnereiden kanssa yhteistyössä. Skenaarioita luodaan myös virtuaali- / sekoitetun / lisätyn todellisuuden ympäristöissä, jotka mahdollistavat etä- / etäkoulutuksen ja mahdollistavat siten koulutuksen myös pandemian aikana.

  • Toteutusaika:1.11.2020 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Outi Ahonen

Escape-huoneet ovat asetuksia, joissa osallistujaryhmät ratkaisevat pulmia ja arvoituksia suljetussa tilassa tietyllä teemalla saavuttaakseen ennalta määrätyt tavoitteet, rajoitetun ajan.

Kuten vakavaan peliin perustuvat lähestymistavat, he kiinnittävät huomion vuorovaikutuksen dynamiikkaan työympäristön ulkopuolella ja sen kasvaneilla vuorovaikutuskuvioilla. Tämä antaa arvokasta tietoa tiimien yhteistyöstä. Harjoituksilla on suuret mahdollisuudet monimutkaisten käsitteiden oppimiseen.

Keskustelemalla näistä käsitteistä yksinkertaisten harjoitusten yhteydessä osallistujat voivat päästää irti kaikesta ammatillisen tietonsa taakasta ja keskittyä uusiin käsitteisiin. Heijastavissa keskusteluissa uudet oivallukset voidaan ja pitäisi linkittää takaisin kliiniseen käytäntöön.

Tämä oppimismuoto on erityisen houkutteleva Z-sukupolven opiskelijoille ja siitä voi tulla ihanteellinen työkalu ammattienväliseen, kokemukselliseen oppimiseen.

Vaikka pakohuoneiden käsite on vielä uusi, se on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Tämän projektin uutuus on muuttaa kokeelliset kokoonpanot käyttövalmiiksi, joita voidaan käyttää eri tilanteissa. Luotu materiaali ja siihen sisältyvät ohjeet antavat laajemmalle yhteisölle mahdollisuuden käyttää pakohuoneita eri tarkoituksiin.

Idean kehittämisen ensimmäistä läpimurtoa täydennetään seurannalla, joka tarvitaan innovatiivisen idean muuttamiseksi todelliseksi innovaatioksi. ESCAPE4HEALTH pyrkii luomaan skenaarioita moniammatilliselle, kokemukselliselle terveydenhuollon koulutukselle; skenaarioissa käsitellään myös pandemiaan liittyviä aiheita. Näitä skenaarioita hyödyntävät pakohuoneet asennetaan ja asennetaan konsortioryhmiin. Skenaarioita luodaan myös virtuaali- / sekoitetun / lisätyn todellisuuden ympäristöissä, jotka mahdollistavat etä- / etäopetuksen ja mahdollistavat siten koulutuksen lieventämisen pandemioiden yhteydessä.

ESCAPE4HEALTH tutkii pakohuoneiden mahdollista roolia terveydenhuollon opetussuunnitelmissa ja tarjoaa opetussuunnitelmien rikastuksia ja innovaatioita moniammatilliseen koulutukseen.

Yhteyshenkilö: