Siirry sisältöön

Entresote - Sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen Uudellamaalla

Entresote on sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämishanke, jossa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön Uudellamaalla. Yrittäjien näkemyksiä kootaan sote-ilmapuntarin avulla, jossa kysytään sote-uudistuksen merkityksestä yritysten nykytilaan ja tulevaisuuteen. Toimintaympäristön haasteissa tarvittavaa muutosresilienssiä vahvistetaan ryhmämuotoisen valmennusten avulla käyttämällä luovuutta edistäviä menetelmiä. Yritysten innovaatiokyvykkyyttä ja verkostoitumista ja palveluinnovaatioiden kehittämistä tuetaan työpajojen ja Living Lab –toiminnan avulla. Hankkeessa luodaan palveluinnovaatioiden kaupallistamisen ja kansainvälistämisen polkuja yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivisia palveluja, jotka parantavat pk- yritysten kilpailukykyä sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa.

  • Toteutusaika:1.2.2017 - 28.2.2019
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Entresote-hankkeessa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pk-yritysten toimintaan. Hankkeessa kehitettävien palveluinnovaatioiden tavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Hankkeen muutosvalmennuksessa vahvistetaan yrittäjien resilienssiä ja luovuutta sekä niiden hyödyntämistä sote-uudistukseen liittyvissä muutoksissa. Valmennukset on toteutettu 5–10 yrittäjän ryhmävalmennuksina, joissa tunnistetaan luovuuden esteitä ja kunkin omia vahvuuksia yrittäjyydessä. Roolinvaihdon avulla lisätään asiakasymmärrystä ja edistetään yrittäjien keskinäistä yhteistyötä. Entresote LivingLab –toiminnassa tuetaan yritysten palvelujen kehittämistä tuottamalla tietoa toimintaympäristön muutoksista. Elävien sote-uutisten avulla tehdään näkyväksi palvelutarpeita ja asiakasnäkökulmaa.