Siirry sisältöön

Entresote - Sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen Uudellamaalla

Entresote on sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämishanke, jossa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön Uudellamaalla. Yrittäjien näkemyksiä kootaan sote-ilmapuntarin avulla, jossa kysytään sote-uudistuksen merkityksestä yritysten nykytilaan ja tulevaisuuteen. Toimintaympäristön haasteissa tarvittavaa muutosresilienssiä vahvistetaan ryhmämuotoisen valmennusten avulla käyttämällä luovuutta edistäviä menetelmiä. Yritysten innovaatiokyvykkyyttä ja verkostoitumista ja palveluinnovaatioiden kehittämistä tuetaan työpajojen ja Living Lab –toiminnan avulla. Hankkeessa luodaan palveluinnovaatioiden kaupallistamisen ja kansainvälistämisen polkuja yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivisia palveluja, jotka parantavat pk- yritysten kilpailukykyä sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa.

  • Toteutusaika:1.2.2017 - 28.2.2019
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI