Siirry sisältöön

Eläin on

Eläin on -yritysryhmähankkeessa kehitetään neljän eläinavusteisen yrityksen luonto- ja eläinavusteisen (Green Care) työskentelyä niin toimintatapojen eettisyyden kuin sisällön kannalta. Hankkeen taustalla on tarve lisätä yrittäjien osaamista ja palveluiden soveltuvuutta koronan mukanaan tuomiin rajoitettuihin toimintamahdollisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä eläinavusteisen työskentelyn tunnettuutta ja vaikuttaa siten maaseudun palvelutarjonnan kehittymiseen sekä maaseudun elävöitymiseen. Hankkeen hallinoinnista vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu ja lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Jaakko Grönmark

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.12.2023
  • Rahoittaja:M-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Eläin on -hankkeen yritysryhmä muodostuu neljästä yrityksestä, joiden tavoitteena on kehittää eläin- ja luontoavusteisen (Green care) työskentelyn toimintatapoja eettisesti ja sisällöllisesti sekä lisätä alan tunnettuutta.

Katso hankkeen esittelyvideo

Yhteyshenkilö: