Siirry sisältöön

Effectiveness of Peace Operations Research Network

Kansainvälistä rauhanturvaamistoimintaa tarkastelevan EPON-verkosto tuo yhteen yli 40 rauhan- ja turvallisuusalaan erikoistunutta tutkimus- ja koulutustoimijaa ympäri maailmaa. Verkostossa mukana olo vahvistaa Laurean asiantuntija-asemaa kriisinhallintatutkimuksen, kansainvälisen yhteistyön ja hauraiden valtioiden toimintaympäristöanalyysin aloilla. Verkostoa koordinoi Norjan Ulkopoliittinen Instituutti.

  • Toteutusaika:1.1.2019 - 30.10.2020
  • Rahoittaja:1 Other international fund
  • Tutkimusalue:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:International RDI

Rauhanturvaamistoiminnan (peace operations) vaikuttavuuden arviointi ei  ole ongelmatonta, sillä vaikutusten systemaattinen tarkastelu vaatii resursseja ja toiminnan vaikutusten osoittaminen on haastavaa. Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) sekä rauhantyöhön osallistuvat jäsenmaat ovat viime vuosina pyrkineet löytämään keinoja toimintansa tehokkuuden vahvistamiseksi sekä lisäämään ymmärrystään toimintansa vaikutuksista kohdemaan vakaudelle. Vastatakseen tähän haasteeseen asiantuntijaverkoston tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä YK:n, EU:n ja Afrikan unionin (AU) operaatioiden vaikuttavuudesta tekemällä tutkimusta monialaisissa ja monikansallisissa asiantuntija tiimeissä Afrikan eri operaatioalueilla. Vuonna 2018 aineistonkeruuta on tehty YK:n operaatioissa Somaliassa, Kongossa ja Malissa. Koska tutkimuksen tarkoituksena on tarjota työkaluja rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, tutkimusverkoston edustajat tekevät läheistä yhteistyötä YK:n, EU:n ja AU:n virkamiesten kanssa. Laurean tuo verkoston käyttöön laajamittaisen asiantuntemuksensa turvallisuusjohtamisen, toiminnan eettisten näkökulmien tarkastelun, osaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä monitoimijayhteistyön kehittämisen aloilta. Lisäksi Laurean osaaminen toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon, monialaisenyhteistyön organisoimiseen ja päätöksentekoon liittyviin haasteisiin antaa hyvän pohjan resurssien tehokkaamman käytön analysoinnille olipa sitten kyseessä YK:n, EU:n tai Afrikan Unionin rauhanturvaoperaatio.