Siirry sisältöön

Disko – digitaalisten palveluiden saavutettavuus koronan kukistajana

Hanke paneutuu laajasti digitaalisen saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämiseen. Hankkeessa tavoitellaan digitaalisten palveluiden käytettävyyden merkittävää lisääntymistä EU:ssa valmisteilla olevan esteettömyysdirektiivin mukaisesti jo ennen kansallisen lainsäädännön lopullista valmistumista Suomessa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. Verkkosivut www.saavutadigi.com

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa tehdään laaja-alaisesti toimenpiteitä kohderyhmänä olevien pk-yritysten osaamisen kasvattamiseksi, mitä tulee digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen. Toimenpiteinä toteutetaan tiedon välittämistä saavutettavuudesta tietoiskuilla ja työpajoilla. Yrityksille järjestetään työpajoja, joissa he pääsevät kehittämään digitaalisen markkinoinnin sisältöjään sekä muotoilemaan yhdessä konseptia saavutettavuusasioiden kehittämiseksi jatkossa. Hankkeessa toteutetaan myös digitaalisten ostopolkujen tarkastelua saavutettavuuden näkökulmasta ja näin luodaan malli, jolla yritykset voivat jatkossa ottaa omien asiakkaidensa ostopolun tarkemmin huomioon. Hankkeessa myös rakennetaan täysin uusi konsepti esteettömyyden mittarointiin ja auditointiin laatujärjestelmiin sopiviksi.