Siirry sisältöön

Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön - Vihta

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Tarkoituksena on edistää siirtymää vihreään ja digitaaliseen työhön.

  • Toteutusaika:1.2.2022 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Sini Maunula

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät digitaalisen ja vihreän työn osaamisen vahvistamiseen innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, ennakoinnin sekä neuvonnan ja ohjauksen keinoin.

Konkreettisia toimia ja tuloksia ovat mm.

• digitaaliset workshopit 

• innovaatio- ja ennakointityöpajat 

digitaalisen ja vihreän työn opas

• muut julkaisut 

Verkkokoulutukset ja muut tilaisuudet avoimesti saatavilla

Hankkeessa järjesteyt verkkokoulutukset ja webinaarit ovat katsottavissa hankkeen youtube-kanavalla, suomenkielisillä tekstityksillä.

Toteutus 3AMK-yhteistyöllä

Hanke toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean kesken. Hanketta koordinoi Haaga-Helia. Laurea toimii hankkeessa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen asiantuntijana.

Hankepartnereina toimivat Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut, Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö sekä NewCo Helsinki.

Projektin juliste.

Hankkeen julkaisuja

Suurin osa julkaisuista on suomeksi.

2023

Holmberg, E. & Pöyry, P. (2023). Green entrepreneurship is needed! Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Read here in English.

Hytönen, K., Maunula, S. & Suomala, J. (toim.) (2023). Päätöksenteon ilmiöt etätyön johtamisessa. Laurea Julkaisut. Laurea-ammattikorkeakoulu. ISBN: 978-951-799-512-2 (verkko). Lue täältä.

Loikkanen, O. (2023). Digivihreää osaamista tunnistamassa. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.   

Loikkanen, O. (2023). Palvelumuotoillen kohti vihreää osaamista. Laurea Journal. Laurea ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Loikkanen, O. (2023). Vihreä siirtymä luo uusia ohjaustarpeita yritysneuvontaan. Laurea Journal. Laurea ammattikorkeakoulu. Lue täältä

Loikkanen, O. (2023). Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja eri kokoisille organisaatioille. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Julkaistaan todennäköisesti elokuussa.   

Maunula, S. (2023). Osaamisen kehittäminen oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Julkaistaan todennäköisesti elokuussa.  

Maunula, S. (2023). Ihmiskeskeisyys työllistymispalvelussa antaa työttömälle toimijuuden passiivisen vastaanottajuuden sijaan. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Maunula, S. & Rapanen, K. (2023). Muuttuvalla urapolulla tarvitaan toivoa ja myötätuntoa. Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Maunula, S. & Pöyry, P. (2023). Vastuullisuudesta kilpailuetua ja rahoitusmahdollisuuksia yrityksille Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Maunula, S. & Pöyry, P. (2023). Vastuullista rahoitusta vihreään yrittäjyyteen: kotimaisia ja pohjoismaisia rahoitusvaihtoehtoja. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Pöyry, P. & Maunula, S. (2023). Vastuullista rahoitusta vihreään yrittäjyyteen: EU:n tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Pöyry, P. (2023). Palvelumuotoilusta, ennakointiosaamisesta ja osaamisen kehittämisestä ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Pöyry, P. (2023). Vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseen tarvitaan vahvempaa digiosaamisen ja kiertotalousosaamisen yhdistämistä Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä

Wikström, T. (2023). Tulevaisuuden työ vihertää korkeakoulu- ja hankeyhteistyön avulla. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Tulossa:

Loikkanen, O. (2023). Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja eri kokoisille organisaatioille. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.  

Maunula, S. (2023). Osaamisen kehittäminen oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.

Wikström, T. (2023). Inner Development Goals (IDGs) a key to a more sustainable future mindset. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.

2022

Loikkanen, O. (2022). Kohti vihreää innovaatio-osaamista VIHTA-hankkeen oppien avulla. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Wikström, T. (2022). Kohti vihreää elpymistä: 3AMKin VIHTA-hanke ryhtyy etsimään digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.  

Wikström, T. (2022). The future of work is green also in Finland: the VIHTA – Digital solutions for green work project facilitating the green transition in the metropolitan area. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Read here in English.

Maunula, S. (2022). Tarve vihreälle osaamiselle korostuu työssä kuin työssä - sinunkin työsi voi olla vihreä työ. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Maunula, S., Siirilä, J. & Rapanen, K. (2022). Vihreä siirtymä ja digitalisaatio määrittävät tulevaisuuden osaamistarpeita. Haaga-Helia Signals. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, Brandt, T. & Maunula, S. (2022). Miten johdetaan tulevaisuudenkestävää liiketoimintaa? Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Rapanen, K. (2022). Vihreä siirtymä vaatii kulttuurinmuutoksen myös työpaikoilla. Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Anckar, R. (2022). Vihreä työ torjuu ilmastonmuutosta. Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lue täältä.  

Holmberg, E. & Anckar, R. (2022). Tulevaisuudessa yhä useampi työpaikka on vihreä! Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lue täältä

Siirilä, J. (2022). Digitalisaation mahdollisuudet vastuullisessa liiketoiminnassa. Haaga-Helia Signals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Yhteyshenkilö: