Siirry sisältöön

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushankkeen tavoitteena oli vastata elinkeino- ja työelämän rakenteellisiin ja sisällöllisiin muutoksiin. Koulutushankkeessa toteutettiin seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä 30 opintopisteen laajuinen ajasta ja paikasta riippumaton Digiosaajasta yrittäjyyteen -verkkokoulutus. Koulutustarjonnalla vastattiin työelämän digitalisoitumisen synnyttämään osaamisvajeeseen, edistettiin työnhakijoiden työllistymistä sekä tarjottiin koulutukseen osallistujille vahvistusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

 • Toteutusaika:12.6.2020 - 31.5.2022
 • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
 • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
 • Projektipäällikkö:Ilkka Bergius

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushankkeen tavoitteena oli vastata elinkeino- ja työelämän rakenteellisiin ja sisällöllisiin muutoksiin. Koulutushankkeessa toteutettiin seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä 30 opintopisteen laajuinen ajasta ja paikasta riippumaton Digiosaajasta yrittäjyyteen -verkkokoulutus. Hankkeen tavoitteena oli, että Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuksen sisällöt suoritettuaan opiskelijan osaamiskvalifikaatiot päivittyvät vastaamaan tämän päivän työelämän vaateita. Tavoitteena oli myös, että osallistujat työllistyvät nopeammin ja saavat vahvistusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se toteutettiin seitsemän ammattikorkeakoulun konsortiohankkeena. Koulutushanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja sen toteuttamisessa olivat mukana KAMK, LAB, Laurea, Lapin AMK, TAMK, VAMK ja XAMK.

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutus

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutus oli Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushankkeen puitteissa seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja yrittäjäksi ryhtymistä harkitseville suunnattu 30 opintopisteen laajuinen maksuton verkkokoulutus, jonka avulla osallistujan oli mahdollista parantaa työmarkkina-asemaansa digitaitoja sekä liiketoimintaosaamista oppimalla. Koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuksen perustiedot:

 • Kohderyhmä: Työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja yrittäjäksi ryhtymistä harkitsevat. Koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.
 • Hakuaika: 11.1. - 7.2.2021
 • Ajoitus: 8.3.-30.11.2021
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Verkko-opetus
 • Hinta: Koulutus oli OKM:n rahoittama ja ilmainen osallistujille

Koulutuksen sisältö 

Koulutus koostui 20 opintopisteen kaikille yhteisestä osiosta ja 10 opintopisteen valinnaisista opinnoista. Opinnot alkoivat 8.3.2021 ja päättyivät viimeistään 30.11.2021.

Kaikille yhteiset opintojaksot (yhteensä 20 op):

 • Digiyrittäjyyden perusteet, 5 opintopistettä, 8.3.–31.5.2021
 • Itsensä johtaminen / Läsnä etänä, 5 opintopistettä, 1.4.–30.6.2021
 • Digitaalinen henkilöbrändäys, 5 opintopistettä, 1.5.–31.8.2021
 • Kehittyvä ammattilainen, 5 opintopistettä, 1.5.–30.6.2021

Vapaasti valittavat opintojaksot (yhteensä 10 op, valitse kaksi):

 • Muotoiluajattelu, 5 opintopistettä, 1.5.–30.6.2021
 • Tulevaisuuden digitaidot, 5 opintopistettä, 1.6.–31.8.2021
 • Asiakasymmärrys menestystekijänä, 5 opintopistettä, 1.9.–31.10.2021
 • Tuonti ja vienti osana suomalaisen yrityksen kansainvälistymistä, 5 opintopistettä, 1.9.–31.10.2021
 • Ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka tulevaisuuden liiketoiminnassa, 5 opintopistettä, 1.10.–30.11.2021

Koulutuksen suoritusaikaan oli mahdollista vaikuttaa itse opintojaksovalinnoilla. Mikäli koko koulutuksen halusi suorittaa alle puolessa vuodessa, tuli osallistujan valita vapaasti valittavista opintojaksoista Muotoiluajattelu- ja Tulevaisuuden digitaidot -opintojaksot. Koulutuskokonaisuuden yksi opintopiste vastasi keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Koulutuksen laajuus oli 30 opintopistettä, mikä vastasi työmääränä noin 800 tuntia opiskelijan työtä eli 100 opiskelupäivää.

Koulutuksen valintaperusteet

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutus oli suunnattu seuraaville kohderyhmille:

 • työttömät työnhakijat
 • työttömyysuhan alaiset, kuten lomautetut tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat, henkilöt
 • henkilöt, jotka harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä

Koulutusta tarjottiin sekä suomeksi että englanniksi. Koulutuksessa vaadittava suomen tai englannin kielen kielitaitotaso oli B2. Lisäksi hakijoilta edellytettiin valmiutta opiskella korkeakoulukursseja. Jotta verkko-opiskelu onnistui, osallistuja tarvitsi sähköpostitilin, perustason tietokoneen sekä taidon käyttää Office-ohjelmia ja verkkoselainta. Tehtävät sai tehdä oman valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika koulutukseen oli 11.1.-7.2.2021. Opiskelijahankinta tehtiin yhteistyössä alueiden TE-toimistojen kanssa siten, että koulutus palveli eri alueiden ja yksilöiden tarpeita. Opiskelijavalinnat tehtiin ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmäkriteerit täyttäneistä hakijoista, ja koulutukseen valittiin 100 opiskelijaa ympäri Suomea.

Tulokset

Voit lukea Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushankkeen tuloksista tästä linkistä.

 

Digiosaajasta yrittäjyyteen logobanneri suomi

Yhteyshenkilö: