Siirry sisältöön

DigiOn - Digionnea kaikille

DigiOn- hankkeen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden digitaalisia taitoja kehittämällä helposti lähestyttäviä digituen muotoja sekä siihen liittyvää osaamista erityisesti järjestöjen toimintaympäristöissä: kohtaamispaikoissa ja ruoka-aputoiminnassa. Hankkeessa kehitetään digikaverikonseptiin perustuvaa vapaaehtoisten vertaistoimintaa ja matalan kynnyksen digitukea maahanmuuttajien ja heikot digitaidot omaavien henkilöiden tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset vertaistukijat, joiden digitaaliset ja työelämän taidot kehittyvät vertaistoiminnan kautta. Muina kohderyhminä ovat järjestöjen henkilöstö ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden digituen osaamista kehitetään valmennuksen ja koulutuksen keinoin jatkuvan oppimisen viitekehyksessä. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Hanna Rantala

Taustaa

Digitaalisista taidoista on tullut osa elämänhallintaa ja kansalaistaitoja, joita edellytetään asioiden hoitamisessa, opiskelussa ja työelämässä. Suuri osa kansalaisista käyttää arjessaan sujuvasti digitaalisia laitteita, sovelluksia ja palveluja, mutta samalla osa syrjäytyy yhteiskunnasta puutteellisten taitojen vuoksi. Koronapandemia osaltaan on vauhdittanut kansalaisten vastakkainasettelua ja lisännyt eriarvoisuutta. Hankkeen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden digitaalisia taitoja kehittämällä helposti lähestyttäviä digituen muotoja sekä siihen liittyvää osaamista erityisesti järjestöjen toimintaympäristöissä: kohtaamispaikoissa ja ruoka-aputoiminnassa. 

Hankkeessa kehitetään digikaverikonseptiin perustuvaa vapaaehtoisten vertaistoimintaa ja matalan kynnyksen digitukea maahanmuuttajien ja heikot digitaidot omaavien henkilöiden tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset vertaistukijat, joiden digitaaliset ja työelämän taidot kehittyvät vertaistoiminnan kautta.

Muina kohderyhminä ovat järjestöjen henkilöstö ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden digituen osaamista kehitetään valmennuksen ja koulutuksen keinoin jatkuvan oppimisen viitekehyksessä.

Hankkeen tavoitteet, vaikutukset ja tulokset

Tavoitteenamme on, että vaikeasti työllistyvien digitaaliset ja työelämätaidot vahvistuvat digikaveritoimintaan osallistumisen myötä ja että digituen vertaistoiminta vakiintuu osaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaa. Lisäksi tavoittelemme sitä, että järjestöjen henkilöstön ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaaminen erityisesti sähköisen asioinnin neuvonnassa vahvistuu. 

Hankkeen vaikutuksina siihen osallistuneiden digiosaaminen ja työllistymismahdollisuudet paranevat sekä (työ)hyvinvointi lisääntyy. Digituen saatavuus ja kattavuus erityisesti heikot digitaaliset taidot omaaville lisääntyy ja digituen laatu paranee.

Hankkeen tuloksena syntyy järjestötyöntekijöille ja sote-alan ammattilaisille suunnattu, maksuton täydennyskoulutus "Motivoiva digineuvonta sote-alan asiakastyössä", jonka voi suorittaa Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa. 

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (31.12.2022 asti Espoon kaupunki). Hankkeen yhteistyökumppaneita kehittämistoiminnassa ovat Edistia (Espoon Diakoniasäätiö sr), Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry., Kalliolan setlementti sekä Espoon ja Länsi-Uudenmaan ruoka-apuverkoston toimijat.

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Instagram: @digion.hanke

Facebook: DigiOn – Digionnea kaikille

Twitter: @hanna_k_rantala ja #DigiOn 

Tutustu hankkeen tuotoksiin