Siirry sisältöön

DigiOn - Digionnea kaikille

DigiOn- hankkeen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden digitaalisia taitoja kehittämällä helposti lähestyttäviä digituen muotoja sekä siihen liittyvää osaamista erityisesti järjestöjen toimintaympäristöissä: kohtaamispaikoissa ja ruoka-aputoiminnassa. Hankkeessa kehitetään digikaverikonseptiin perustuvaa vapaaehtoisten vertaistoimintaa ja matalan kynnyksen digitukea maahanmuuttajien ja heikot digitaidot omaavien henkilöiden tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset vertaistukijat, joiden digitaaliset ja työelämän taidot kehittyvät vertaistoiminnan kautta. Muina kohderyhminä ovat järjestöjen henkilöstö ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden digituen osaamista kehitetään valmennuksen ja koulutuksen keinoin jatkuvan oppimisen viitekehyksessä. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI