Siirry sisältöön

Desirable Future for Ageing People

Hankkeessa selvitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita kasvava ikäihmisten joukko ja heidän hyvän elämän tarpeensa tarjoavat erilaisille toimijoille. Tarkastelun kohteena ovat uuden teknologian innovatiiviset ratkaisut ikäihmisen itsenäiseen kotona selviytymiseen ja laadukkaaseen elämään.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 30.9.2019
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Tutkimuksen kohteena ovat toisaalta ikäihmisten tulevaisuuden tarpeet, mahdollisuudet, toiveet ja pelot vaihtoehtoisine skenaarioineen, toisaalta uuden teknologian tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot, joista yhteiskehittämisen keinoin muotoillaan erilaisia palvelukonsepteja paitsi kotimaiseen tarpeeseen muuttuvassa sote-ympäristössä, myös markkinoille kaupungistuvassa maailmassa.