Siirry sisältöön

Circular Economy in Wooden Construction

Wood in Circle -projektin tavoitteena on kehittää puurakentamisen kiertotaloutta sosiaalisen kestävän kehityksen ja johtamisen näkökulmat huomioiden. Tarkoituksena on kehittää jatko-opiskelijoille uudenlaista koulutusta, jossa kiertotalouden ja puurakentamisen teemoihin liittyvät uudet pedagogiset lähestymistavat. Pedagogiset ratkaisut ovat innovatiivisia, opiskelijakeskeisiä ja poikkitieteellisiä.

  • Toteutusaika:1.12.2020 - 30.11.2022
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Anu Nordlund

Hankkeen tavoitteet:
• Integroida innovatiivisia, opiskelijakeskeisiä, ilmiöpohjaisia sekä tutkimukseen perustuvia lähestymistapoja YAMK-tasoisiin opintoihin. Ihmisten johtamisen sosiaaliset teemat ovat tärkeä läpileikkaava teema.
• Kehittää uusi opintojakso sekä kouluttaa ja osallistaa jatko-opiskelijoita ja opettajia mukaan puurakentamisen koko elinkaaren tieteelliseen tutkimukseen.
• Vahvistaa strategista poikkitieteellistä yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä uuden oppimismetodologian ja opintojakson kehittämisessä.
• Lisätä akateemista ja yleisön tietoisuutta puurakentamisesta sekä edistää kestävyyttä ja kiertotaloutta rakennusalalla.

Hanketta toteuttaa viisi korkeakoulua Liettuasta, Suomesta, Latviasta ja Italiasta.

 

https://woodincircle.eu/

Yhteyshenkilö: