Siirry sisältöön

Care for Europe

Care for Europe Erasmus+ KA2 -hankkeen tarkoituksena on kehittää kansainväliseen vaihtoon tulevien hoitotyön opiskelijoiden harjoittelukokemusta ja edistää kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelunohjaukseen osallistuvien ammattilaisten ohjausosaamista hankkeessa kehitettävien pedagogisten työvälineiden avulla. Globalisaation vaikutukset näkyvät yhä enenevässä määrin terveydenhuollon ammateissa, joissa on tärkeää kouluttaa tulevat ammattilaiset kansainväliseen yhteistyöhön ja mahdollistaa monikulttuurisen osaamisen kehittyminen jo opintojen aikana. Hankkeen kumppanit, Ranska, Unkari, Espanja ja Suomi, edustavat neljää eri kulttuurialuetta, mikä mahdollistaa näköaloja avartavan keskustelun erilaisista hoitokulttuureista ja -käytänteistä.

 • Toteutusaika:1.9.2020 - 30.6.2023
 • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:International RDI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
 • Projektipäällikkö:Niina Glerean

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Care for Europe Erasmus+ KA2 -hankkeen tarkoituksena on kehittää kansainväliseen vaihtoon tulevien hoitotyön opiskelijoiden harjoittelukokemusta ja edistää kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelunohjaukseen osallistuvien ammattilaisten ohjausosaamista hankkeessa kehitettävien pedagogisten työvälineiden avulla. Hankkeessa tuotetaan myös digitaalista materiaalia, joka mahdollistaa virtuaalisen kansainvälistymiskokemuksen hoitotyön opiskelijoille.

Globalisaation vaikutukset näkyvät yhä enenevässä määrin terveydenhuollon ammateissa, joissa on tärkeää kouluttaa tulevat ammattilaiset kansainväliseen yhteistyöhön ja mahdollistaa monikulttuurisen osaamisen kehittyminen jo opintojen aikana. Hankkeen kumppanit, Ranska, Unkari, Espanja ja Suomi, edustavat neljää eri kulttuurialuetta, mikä mahdollistaa näköaloja avartavan keskustelun erilaisista hoitokulttuureista ja -käytänteistä.

Hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen työmenetelmin pedagogisia työvälineitä opetuksen ja ohjauksen tueksi:

 • MOOC kansainvälisen opiskelijan kliiniseen oppimisympäristöön integroitumisen tueksi hyödyntäen 360°-kuvia ja VR-teknologiaa kliinisestä oppimisympäristöstä
 • hyvien käytäntöjen opas harjoittelun ohjaukseen ja opetukseen osallistuville
 • lyhytvideoita saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden vaihtokokemuksista

Digitaalisen materiaalin avulla pyritään kuvaamaan sairaanhoitajan työtä ja työympäristöjä, jotta kansainvälisellä hoitotyön opiskelijalla olisi mahdollisimman realistinen käsitys sairaanhoitajan työtehtävistä kohdemaassa. 

Kohderyhmä

Hankkeella on laaja kohderyhmä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: 

 • saapuvat kansainväliset hoitotyön opiskelijat
 • opiskelijan harjoittelun ohjaukseen osallistuvat hoitotyön ammattilaiset kliinisessä oppimisympäristössä
 • kansainvälisen hoitotyön opiskelijan vaihtoon osallistuvat toimijat eri organisaatioissa
 • hankekumppaneiden yhteistyöverkostot ja hankkeen järjestämiin tapahtumiin osallistuvat toimijat

Hankekumppanit

French Red Cross IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes (Ranska, hankekoordinaattori)

University of Pécs (Unkari)

Universitat de Lleida (Espanja)

Laurea-ammattikorkeakoulu (Suomi)

 

Care for Europe logo.png

Yhteyshenkilö: