Siirry sisältöön

Biojätteistä ja –lietteistä kestävää toimintaa (”Bioliike”)

Hankkeen tarkoituksena on biojätteestä kehitettävien lopputuotteiden liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen (potentiaali). Lisäksi hankkeessa tehdään yhdessä maatalousyrittäjien ja maatalouden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssatulevaisuustyöpajat. Työpajoissa ideoidaan lopputuotteiden liiketoimintamalleja.

  • Toteutusaika:1.1.2013 - 31.12.2014
  • Rahoittaja:EAKR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Yhteyshenkilö: