Siirry sisältöön

Asumisen turvallisuuden koulutus verkossa

Hankkeen tavoitteena on luoda verkko-oppimisympäristö Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutukselle. Tavoitteena on, että koulutuksen pystyy suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, täydentäen tarpeen vaatiessa käytännön harjoitteilla paikallisen Pelastusliiton tiloissa. Hankkeen toteutuksessa on mukana Helsingin Pelastusliitto ry jonka nimissä pilotit tapahtuvat ja joka myös osallistuu aineiston tuottamiseen.

  • Toteutusaika:1.1.2021 - 31.3.2023
  • Rahoittaja:Palosuojelurahasto
  • Tutkimusohjelma:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Kaci Bourdache