Siirry sisältöön

Baltic2Hand - As good as new: Enhancing the behavioral and business change of the second-hand textile industry in the Central Baltic region

Baltic2Hand-hankkeen tavoitteena on edistää tekstiilien uusiokäyttöä ja vähentää tekstiilijätettä käytettyjen tekstiilien markkinoilla. Hankkeeseen osallistuu muoti- ja tekstiiliteollisuuden organisaatioita Latviasta, Ruotsista, Suomesta ja Virosta. Hankkeessa organisaatiot voivat kehittää uusia tai parantaa nykyisiä kierrätettyjen tekstiilien liiketoimintamallejaan sekä luoda muita kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja palveluja.

 • Toteutusaika:1.4.2023 - 31.3.2026
 • Rahoittaja:Central Baltic 2021-2027
 • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:International RDI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
 • Projektipäällikkö:Salla Kuuluvainen

Baltic2Hand-hanke tarjoaa tekstiilialan yrityksille ja organisaatiolle

 • tutkimustietoa liiketoiminnan ja kuluttajien tarpeiden määrittelemiseksi
 • koko hankealueen kattavia yhteisiä työpajat, jossa ideoidaan, konseptoidaan, pilotoidaan ja testaan uusia innovatiivisten ratkaisujen
 • paikallisia yhteiskehittämistyöpajoja
 • sparrausta hyvien käytänteiden käyttöönotossa
 • kaikille avoimia webinaareja

Lue lisää

Baltic2Hand-hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Muina partnereina toimivat Turun ammattikorkeakoulu, Latvian kauppa- ja teollisuuskamari, Tallinnan yrityshautomoiden säätiö sekä kestävän kehityksen keskus InnoCenter.

Hanke on rahoitettu Interreg Central Baltic 2021–2027-ohjelmasta. Hanke on osittain rahoitettu Euroopan Unionin tuella. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023-31.3.2026.

Yhteyshenkilö: