Siirry sisältöön

Fast Track - Nopeasti työelämään.

Work and Study Fast Track - Nopeasti työelämään hankkeen tavoitteena on korkeakoulutason osaamisen tunnustamisen ja opinnollistamisen mallin kehittäminen ja nopeavaikutteisten olemassa olevien tutkinnon osista koostuvien koulutuskokonaisuuksien kehittäminen ja pilotointi. Hankkeessa edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea-ammattikorkeakoulun kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetut työttömät tai lomautetut henkilöt. Hankkeen myötä syntyy uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin. Lisätietoja hankkeesta: Sini Seppä-Kortelainen, sini.seppa-kortelainen@laurea.fi Hannele Pulkamo, hannele.pulkamo@laurea.fi Aila Peippo, aila.peippo@laurea.fi Hankkeen www-sivut: https://www.haaga-helia.fi/fi/work-study-fast-track-nopeasti-tyoelamaan

  • Toteutusaika:12.6.2020 - 31.12.2022
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI