Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Hankkeen keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on uusien menetelmien avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Fokus on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön avaamisessa. Hankkeen tuloksena avoimuuden kulttuuri on vahvistunut ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat laajasti hyödynnettävissä korkeakoulujen innovaatioekosysteemissä. Tiedon tasa-arvoinen ja esteetön saavutettavuus on lisääntynyt. Toisaalta osataan ottaa huomioon myös avoimuuden tuomat vastuut ja velvollisuudet. Avoimuus on tullut arkipäiväiseksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa sekä oppimista, ja siihen liittyvä osaaminen on korkealla tasolla. Lisäksi kyetään tunnistamaan, millaista lisäarvoa ammattikorkeakoulujen TKI- sekä opetustoiminnassa voidaan laajemmassa mittakaavassa saada irti avoimen tieteen ja tutkimuksen strategian näkökulmasta. Avoimuutta on sitouduttu toteuttamaan ja sitä pidetään normaalina toimintatapana. Silti myös juridiset ja eettiset näkökulmat osataan tunnistaa oikea-aikaisesti. Saadut tulokset ovat avoimesti saatavilla ja niitä levitetään aktiivisesti korkeakoulukentälle, elinkeinoelämän saataville sekä koko yhteiskunnalle mm. avoimien työpajojen, seminaarien, julkaisujen sekä koulutustilaisuuksien avulla. Hankkeen aikana järjestettiin lukuisa määrä webinaareja, joihin osallistui suuri määrä henkilöstöä sekä julkaistiin julkaisuja ja postereita. Keskeiset tulokset ja kaikki julakisut on kuvattu hankkeen keittokirjassa: Päällysaho, S., Latvanen, J. Uusimäki, S.(toim.) 2021. Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021111755750

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.10.2021
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa luodaan työkaluja, joiden avulla TKI-toimintaa ja siihen liittyvää oppimista ja osaamista voidaan muuttaa entistä avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen (co-creation) ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laurean tavoitteena on edistää erityisesti ammattikorkeakoulujen kansallista palveluverkostosta, joka tukee tiedon ja osaamisen liikkumista ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemissä sekä jäsentää ja edistää avointa tki-integroitua oppimista. Tavoitteena on myös osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen keskusteluun avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään 3amkin yhteistä Viisas avoimuus -politiikkaa ja siihen liittyvä toimintasuunnitelmaa. 

Hankkeen tavoitteet toteutetaan seuraavan viiden työpaketin avulla:

  1. Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen
  2. Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen
  3. TKI-integroidun oppimisen avaaminen
  4. Aineistojen kestävä käyttö
  5. Kohti avoimia innovaatioita

Laurea koordinoi työpaketteja 2 ja 3, muiden koordinoinnista vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tutustu hankkeen kotisivuun

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta