Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Hankkeen keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on uusien menetelmien avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Fokus on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön avaamisessa.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.10.2021
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa luodaan työkaluja, joiden avulla TKI-toimintaa ja siihen liittyvää oppimista ja osaamista voidaan muuttaa entistä avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen (co-creation) ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laurean tavoitteena on edistää erityisesti ammattikorkeakoulujen kansallista palveluverkostosta, joka tukee tiedon ja osaamisen liikkumista ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemissä sekä jäsentää ja edistää avointa tki-integroitua oppimista. Tavoitteena on myös osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen keskusteluun avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään 3amkin yhteistä Viisas avoimuus -politiikkaa ja siihen liittyvä toimintasuunnitelmaa. 

Hankkeen tavoitteet toteutetaan seuraavan viiden työpaketin avulla:

  1. Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen
  2. Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen
  3. TKI-integroidun oppimisen avaaminen
  4. Aineistojen kestävä käyttö
  5. Kohti avoimia innovaatioita

Laurea koordinoi työpaketteja 2 ja 3, muiden koordinoinnista vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tutustu hankkeen kotisivuun

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta