Siirry sisältöön

Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Projektissa kehitetään moniaistista tilaa avoimena oppimisympäristönä. Ympäristö tukee yhteisöllistä oppimista ja elämyksellisyyttä. Erilaisia moniaistisia tiloja kehitetään yhteistyöverkostossa, jossa toimijoina on oppilaitoksia, museoita, Vantaan kaupunki sekä kolmannen sektorin edustajana Hämeen kylät.

  • Toteutusaika:1.9.2011 - 31.3.2015
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke oli valtakunnallinen hanke, jossa kehitettiin moniaistisia oppimisympäristöjä yhteistyössä oppilaitosten, museoiden, yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa. Hanke käynnistyi syksyllä 2011 ja päättyi maaliskuussa 2015. Hankkeen tavoitteena oli kehittää moniaististen elämysympäristöjen rakentamisesta työväline, jota voidaan hyödyntää monen erilaisen toimijan toiminnassa.

Hankkeen parissa moniaistisen elämysympäristön ideaa hyödynnettiin mm. opetuksen monipuolistamisessa, monikulttuurisuuden edistämisessä sekä paikallishistorian ja kylätoiminna näkyväksi tekemisessä.

Julkaisuja

Yhteyshenkilö: