Siirry sisältöön

AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille

AI-TIE | Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille on kolmivuotinen kehittämishanke, joka alkoi 1.6.2021. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT EU ja EAKR rahoitusta. Hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä, jotka ovat jo hyödyntäneet digitalisaatiota niiden toiminnassa, mutta joiden tekoäly ja digitaalista osaamista parantamalla voidaan tukea niiden innovaatio ja kilpailukykyä sekä työllistävyys potentiaalia sekä pk-yrityksiä, jotka suunnittelevat tekoälyn käyttöönottoa sisäisten prosessien kehittämiseksi ja tuote- ja palveluinnovaatioiden luomiseksi.

  • Toteutusaika:1.6.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Marjo Ruuti

Hanke sai rahoitusta yhteensä 400.000 Euroa, jossa toteuttajina Laurea-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu sekä pääyhteistyökumppanina Teknologiateollisuus ry:n tekoälykiihdyttämö FAIA ry ja omadatamallin kansainvälinen suunnannäyttäjä MyData Global ry.

Hankkeessa:
1.    rakennetaan uudeksi toimintamalliksi tekoälyinnovaatioekosysteemi Uudellamaalla, jossa pk-yritykset, suuryritykset ja muut keskeiset toimijat yhdessä verkostossa kehittävät ja tarjoavat tuotteitaan sekä palveluitaan tavoitteena liiketoiminnan lisääminen. Lisäksi tuotetaan verkoston fasilitointimalli.

2.    luodaan Suomen ensimmäiset kiihdyttämöt seuraaville kahdelle toimialalle: puhdas teollisuus ja hyvinvointi- ja soteala. Kiihdyttämöissä muun muassa tuetaan pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille ja edistetään uusien sisäisten liikeprosessien innovointia ja käyttöönottoa pk-yrityksissä sekä rohkaistaan yrityksiä kehittämään erityisesti digitaalisia verkkopohjaisia palveluratkaisuja fyysisten tuotteiden lisäksi.

3.    kehitetään yritysneuvojien ja pk-yritysrajapinnassa toimivien asiantuntijoiden osaamista, jotta he pystyvät viestimään tekoälyn mahdollisuuksista pk-yrityksiä konsultoidessaan. Luodaan tekoälyn liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen keskittyvää koulutusta, materiaalia ja verkkokurssi.

Laurean tuoma erityisosaaminen hankkeeseen on yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäminen, luovien menetelmien asiantuntijuus, työnohjaus ja mentorointi sekä innovaatioekosysteemit ja niiden johtaminen. Toki kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä toteuttajien ja pääyhteistyökumppanien kanssa sekä yhdessä yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

Hankkeessa on päätoteuttajana Haaga-Helia ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tiedustelut: Hankesiantuntija ja yhteyshenkilö Laureassa, Marjo Ruuti, marjo.ruuti@laurea.fi , puh. 040-1527964

Yhteyshenkilö: