Siirry sisältöön

HYKI - 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon

Hyvinvointiyritykset kiertoon on 6Aika ja EAKR -rahoitettu hanke (1.10.2016 – 31.12.2018), jossa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut: Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea sekä Oulun ammattikorkeakoulu ovat rakentamassa yhdessä hyvinvointialan omistajanvaihdoksille tukiverkostoa ja innovaatioalustaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset pääsevät hyödyntämään ammattikorkeakoulujen monialaista opetus-, tutkimus-, innovaatio- ja kehittämisosaamista ja jokaiselle osallistujalle räätälöidään yksilöllinen kehittämisprosessi. Jos haluat osallistua hankkeeseen ja saada tukea yrityksesi kehittämiseen, ole meihin yhteydessä. Hankkeeseen osallistuminen on täysin maksutonta ja sopimukselliseen luottamukseen perustuvaa

  • Toteutusaika:1.10.2016 - 31.3.2019
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:
  • Projektipäällikkö:Antti Sekki

Hyvinvointi- ja terveysalalle tarvitaan uudenlaista yritystoimintaa ja innovaatioita väestön ikääntyessä ja monikulttuuristuessa sekä asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyessä mm. sote-uudistuksen myötä. Seuraavan 10 vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista vain 23 %:lla on jatkaja tiedossa. Pienten yritysten on vaikea saada tukea omistajanvaihdokseen. Riskinä on tuhansien yritysten ja työpaikkojen menetys. Haasteeseen voidaan vastata luomalla toimivat tukirakenteet hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin sekä tekemällä omistajanvaihdoksen kautta syntyvästä yrittäjyydestä tunnettu ja haluttu uravaihtoehto.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat hyvinvointialalle yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta uutta TKI-yhteistyötä, yrittäjyyttä, osaamista ja työllisyyttä metropolialueella ja Oulun seudulla. Yritykset vahvistavat kykyään huomioida asiakaskunnan moninaisuuden ja tarpeet palveluissaan. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja naisten yrittäjyyspotentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Avoimet innovaatioalustat rakentuvat:

  • ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea ja Oulun ammattikorkeakoulu) ja muiden omistajanvaihdosta tukevien tahojen verkostosta
  • ikääntyvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien rekrytointikanavista
  • yritysten kehittämisen tukiprosesseista
  • omistajanvaihdoksen tukiprosesseista

Alustalla kehitetään omistajanvaihdoksen edessä olevia yrityksiä kasvu-uralle sekä synnytetään uutta yhteistyötä ja markkinavetoisia palveluja törmäyttämällä yrityksiä, eri alojen opiskelijoita, luopujia ja jatkajia sekä kaupunkilaisia.

Kehittämistyötä tekevät potentiaaliset jatkajat ja monialaiset opiskelijaryhmät yhdessä yrittäjien kanssa vastaten moninaisten ja monikulttuuristen kaupunkilaisten tarpeisiin sekä hyödyntäen palvelumuotoilua ja teknologiaa. Hankkeessa tuetaan yrittäjiä ja jatkajia omistajanvaihdosprosessissa järjestämällä koulutusta ja yrityskohtaisia tukiprosesseja. Lisäksi yrityksistään luopuvia ohjataan Suomen Yrittäjien vertaistuen piiriin oman roolin löytämiseksi vaihdoksen jälkeen.

Hankkeen tuloksena syntyy hyvinvointi- ja terveysalalle kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat uutta yrittäjyyttä ja osaamista yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta. Innovaatioalustat jatkavat osana ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kehitetään sataa omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.

Yhteyshenkilö: