Siirry sisältöön

6AIKA - Roboboost

Roboboost –hankkeen tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka tuo yhteen hajallaan olevat toimijat robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla sekä vastata työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeisiin. Hanke saa rahoituksen Euroopan Sosiaali Rahastosta (ESR), hallinnoiva taho on Hämeen-ELY ja koordinaattori on Metropolia-ammattikorkeakoulu.

  • Toteutusaika:1.4.2020 - 31.5.2022
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Riikka Siuruainen

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Kasvu- ja rakennemuutosalan yrityksissä on osaajapulaa liittyen robotiikkaan ja sen oheisteknologioihin. Tarvitaan tiedonsiirtoa robotiikkaan perehtyneiltä aloilta niille aloille, jonne robotiikka on tulossa uutena. Hankkeen keskiössä ovat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat (mm. kiinteistö-, logistiikka-, kiertotalous-, elintarvike- sekä muovi- ja kumiala).

Hankkeen tavoitteena on luoda oppiva ekosysteemi. Hankkeessa kehitetään erilaisia vakiintuneita ja pitkäkestoisia yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille. Nykyisellään koulutuksenantajien vasteaika työelämän tarpeisiin on hidas, eivätkä koulutusten sisällöt vastaa riittävästi työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia robotiikan ja sen oheisteknologioiden osalta. Hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan osaamista liittyen robotiikkaan, sen oheisteknologioihin ja näiden huoltoon. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista. Hanke vastaa myös yritysten/julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään liittyen robotiikkaan ja sen oheisteknologioihin.

Työntekijä tarvitsee robotiikan ja oheisteknologioiden haltuunottoon teknisen osaamisen lisäksi myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista. Hankkeessa yksilöt saavat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hankkeen toiminta ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla: hankkeen ytimessä ovat palvelurobotiikan tulo naisvaltaisille hoiva-aloille ja ihmistyötä korvaavien robottien tulo matalasti koulutetuille miesvaltaisille aloille kuten teollinen tuotanto.

Yhteyshenkilö: