Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Suomen Rautatiemuseon kanssa

Suomen Rautatieomuseo

Suomen Rautatiemuseon sijaintipaikka on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Hanko–Hyvinkää -rautatien asema- ja varikkoalue, joka on rakennettu 1870-luvun alussa.

Suomen Rautatiemuseota ylläpitää yksityinen Rautatiemuseon Säätiö. Suurimmat rahoittajat ovat valtio (Opetus- ja kulttuuriministeriö, museolain perusteella), VR ja Hyvinkään kaupunki.

Yhteistyö Laurean kanssa

Yhteistyötä on tehty opiskelijaprojekteissa esimerkiksi verkkosivujen suunnitteluun sekä turvallisuuteen liittyvissä aiheissa.

Avainkumppanimme Suomen Rautatiemuseo

Suomen Rautatiemuseo on Hyvinkäällä toimiva, valtakunnallinen vastuumuseo rautatiehistorian kulttuuriperinnön alalla ja se on alan ainoa ammatillisesti hoidettu museo. Museo on Perustettu 1898 ja se on yksi suomen vanhimpia museoita. 

Suomen Rautatiemuseon johtaja Tiina Lehtinen toivoo hyvää ja tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa. Erityisen tärkeänä hän pitää opiskelijakontaktien luomista, sillä museolla on tarvetta erilaisille osaamisille myös museoalan ulkopuolelta. 

- Meillä olisi jo suunnitellun kehittämisprojektien lisäksi tarjolla opinnäytetöihin tutkimusaiheita esimerkiksi museoturvallisuuteen, kokoelmaturvallisuuteen ja asiakasturvallisuuteen liittyen. Tarvetta on myös markkinointi- ja viestintäosaamiselle, Tiina Lehtinen hahmottelee. 

Suomen Rautatiemuseolla on aikaisempaa toiminnallista kokemusta oppilaitosyhteistyöstä, mutta Laurean kanssa ei ole aiemmin tehty yhteistyötä. Laurean opiskelijoiden kanssa työskentelyä Tiina Lehtinen odottaa innolla: 

- Olemme innostuneita aina oppilaitosyhteistyöstä. Toivomme erityisesti uutta ja innostavaa työtapaa. Odotamme uusia avauksia ja näkökulmia sekä tuoretta tuulahdusta museon toimintaan. 

Yhteistyön tuloksia

Lisätietoja: