Siirry sisältöön

Uraseurantakysely

Valtakunnallisessa uraseurantakyselyssä selvitetään millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne ja miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa työelämässä tarvittavia taitoja.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneille. Syksyllä 2021 kysely lähtee kaikille vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Uraseurantakyselyllä kootaan tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapolusta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kysely on hyvä tilaisuus alumneille palautteen antamiseen. Tulokset antavat tärkeää tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Kyselystä saadut tiedot ovat myös tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintojaan ja tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina.

Laureasta valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä

Viimeisin uraseurantakysely toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja kysely lähti kaikille vuonna 2015 valmistuneille. Laureasta kyselyyn vastasi yhteensä 664 alumnia ja vastausprosentti oli 39,5%.

Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä, vain vajaat kaksi prosenttia on vailla työtä. Laureassa tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana tukee vahvasti oppimista ja opiskelijoiden työllistymistä. Laureasta valmistuneet ovatkin aina työllistyneet erinomaisesti.

Kyselyyn vastanneista 84% on vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 78% on vähintään melko tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon.

Jatkokouluttautuminen kiinnostaa alumneja

Vuonna 2015 valmistuneista Laurean alumneista 66% on osallistunut erilaisiin koulutuksiin myös valmistumisen jälkeen, selviää kyselystä. Jatko-opinnot ovat useimmiten olleet lyhyempiä koulutuksia ja kursseja tai maisterin/kandin tutkintoon tähtääviä opintoja. Tärkeimpiä syitä jatkokoulutukseen hakeutumiselle ovat halu oman ammattitaidon kehittämiseen ja uralla eteneminen.

Tutustu tarkemmin uraseurantakyselyn tuloksiin


Oletko valmistunut vuonna 2016?

Loka-marraskuussa 2021 toteutetaan seuraava valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely.

Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Linkki kyselyyn lähetetään kaikille sähköpostitse sekä tekstiviestinä. Pysythän siis kuulolla - vastauksesi on meille tärkeä!

Mikäli sinulla herää kysyttävää uraseurantakyselyyn liittyen, olethan yhteydessä alumni@laurea.fi.

 

Uraseurantakyselyn tietosuojailmoitus