Siirry sisältöön

Zoomin tietoturva ja tietosuoja Laureassa

Laureassa verkkotapaamisten järjestämiseen käytetään muun muassa Zoom-sovellusta. Zoom on yksinkertainen käyttää ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia opetukseen, esimerkiksi pienryhmätyöskentelyn kokouksen sisällä.

Laurean Zoom toteutus on CSC:ltä hankittu ”Funet Miitti”-palvelu, joka sijaitsee NORDUnetin palvelimilla Tanskassa ja Ruotsissa. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, ja siitä on sovittu NORDUNET:in ja Zoomin kanssa huomioiden EU:n tietosuojasääntelyn vaatimukset. Kaikki tietoliikenne on salattu osallistujien ja palvelimen välillä.

Zoom-kokousten tallentaminen

Zoom-kokouksen järjestäjä (host) tai osallistuja, jolle on erikseen annettu lupa kokouksen tallentamiseen, voi tehdä tallenteen omalle laitteelleen. Jos kokous tallennetaan, kokouksen osallistujille ilmoitetaan automaattisesti symbolilla kokousikkunassa ja osallistujaluettelossa. Hyvien etätyöskentelytapojen mukaisesti osallistujille on hyvä ilmoittaa tallentamisesta etukäteen tai kokouksen aluksi.

Zoomin huomioseurantatoiminto (attendee attention tracking)

Zoomissa on ollut huomioseurantatoiminto, jolla kokouksen järjestäjä on voinut seurata, onko muilla osallistujilla sovelluksen ikkuna aktiivisena. Huomioseurantatoiminto on poistettu täysin käytöstä 9.4

Tietojen välitys Zoom iOS-sovelluksessa

Zoomin iOS-sovelluksessa on ollut käytössä Facebookin kirjautumisominaisuuden mahdollistama Facebook SDK, joka on välittänyt tietoja Facebookille, kun Zoom-sovellus käynnistettiin tai sammutettiin.

Tiedot ovat sisältäneet teknisiä tietoja laitteesta ja muita tietoja, joista ei voi suoraan tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tietoja välittänyt Facebook SDK on poistettu 27.3. julkaistussa päivityksessä (versio 4.6.9). Suosittelemme aina pitämään sovelluksen ajan tasalla.

Ulkopuolisten liittyminen ja häirintä Zoom-istunnoissa

Ulkopuolisten liittymisen Zoom-kokouksiin voi estää rajaamalla liittymisen salasanalla ja/tai odotushuoneella. Odotushuone-toiminnossa käyttäjät liittyvät ensin odotushuoneeseen, josta kokouksen järjestäjä päästää heidät yksitellen sisälle.

Zoom-kokouksen voi myös lukita, jolloin uusia osallistujia ei pääse liittymään. Kokouksen järjestäjä voi poistaa kokouksista osallistujia, ja hallita kuka voi jakaa ruutua, sekä rajata chat-toiminnon käyttöä.

Lisätietoja:
FUNET Miitti (Zoom) FAQ
FUNET Miitti palvelukuvaus
Lisätietoa NORDUnetin Zoom-toteutuksen tietoturva- ja tietosuojasta (englanniksi)

Lisätietoa Zoomin tietoturvasta: Servicedesk@laurea.fi