Siirry sisältöön

Virtual Tours luokiteltiin ”Best Practise” –hankkeeksi

Laurea oli mukana kansainvälisessä Virtual Tours –hankkeessa, jossa luotiin keinoja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseksi. Nyt hanke sai rahoittajaltaan merkittävän tunnustuksen.

Työelämän osaamistarpeet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa radikaalisti. Maailman talousfoorumin mukaan jopa 65 prosenttia nyt koulunsa aloittavista lapsista työskentelee tulevaisuudessa ammatissa, jota ei vielä ole olemassa. Tähän haasteeseen pyrki vastaamaan V-Tours–hanke (Virtual Tours), jossa myös Laurea oli mukana.

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena oli edistää korkeakouluopiskelijoiden työelämätaitoja. Se toteutettiin EU:n Erasmus+ -rahoituksen avulla vuosina 2017-2018. Laurean lisäksi hankkeessa oli mukana yhteensä 6 korkeakoulua Italiasta, Espanjasta ja Makedoniasta. Hankekoordinaattorina toimi italialainen Padovan yliopisto. Hanke sai rahoittajaltaan poikkeuksellisen hyvän arvioinnin (99/100 pistettä) ja luokiteltiin Erasmus+-ohjelman ”Best Practise” –hankkeeksi.

Verkkokurssilta valmiuksia työelämään

Hankkeen keskeisenä tuotoksena on työelämätaitoihin valmistava verkkokurssi, jonka avulla nuorella on mahdollisuus hankkia tietoa työelämän tarpeista ja siten kehittää itseään työnhaun edellytysten parantamiseksi. Kurssin lähtökohtana on omien taitojen tunnistaminen ja niiden peilaaminen tavoitteena olevan työpaikan vaatimuksiin.

Luodakseen paremman kuvan työelämän vaatimuksista, opiskelijat kartoittivat eri alojen työnantajien odotuksia. Laurean sairaanhoitoalan ja liiketalouden opiskelijat haastattelivat rekrytoinneista vastaavia henkilöitä eri organisaatioissa ja tekivät haastatteluiden pohjalta videoita. Tällä hetkellä videoita hyödynnetään Laurean uraopinnoissa ja lisäksi muutamat työelämäedustajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa aineiston hyödyntämiseen rekrytoinneissaan ja uusien työntekijöiden koulutuksessa.

Hankkeen projektipäällikkönä toiminut Laurean yliopettaja Auli Guilland on tyytyväinen hankkeen tuloksiin ja rahoittajan myöntämä tunnustus oli iloinen uutinen.

- Laurealla oli hankkeessa vahva panos ja meiltä siihen osallistui sekä lehtoreita että opiskelijoita. Suunnittelimme verkkokoulutuksen pedagogisen strategian ja keskeiset sisältöalueet. Teimme runsaasti töitä yrityselämän kanssa ja opiskelijat olivat tässä keskeisessä roolissa. Tätä kautta hankkeessa oli kiinteästi mukana yli 20 yritystä tai yhteisöä, Guilland kertoo.

Hanke on jatkoa samaa aihealuetta käsitelleille aiemmille projekteille. Kaikista merkittävin aikaansaannos syntyi SOCCES-projektissa, jossa selvitettiin keskeisimpiä työelämätaitoja tutkimustiedon pohjalta ja kehitettiin menetelmiä itsearviointiin sekä opettaja- ja vertaisarviointiin.

- V-Tours oli käytännönläheisempi ja tuotti aineistoa, joka tukee ymmärryksen syntymistä työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä, sekä työkaluja oppimiseen, opettamiseen ja rekrytointiin, kertoo hankkeen digipedagogisena asiantuntijana toiminut Laurean lehtori Tuija Marstio.