Siirry sisältöön

Valmistujaisjuhlassa palkittiin kevään parhaat opinnäytetyöt

Laurean valmistujaisjuhlassa 7. kesäkuuta juhlittiin opintonsa päättäviä ja palkittiin ansioituneita opiskelijoita.

Laurean perinteistä valmistujaisjuhlaa vietettiin jälleen perjantaina 7. kesäkuuta. Leppävaaran kampuksella juhlittiin opiskelu-urakkansa kevätlukukauden aikana päättäneitä opiskelijoita kaikkiaan kolmessa juhlatilaisuudessa. Kokonaisuudessaan päivän aikana juhliin osallistui noin 430 valmistuvaa opiskelijaa sekä runsas joukko heidän läheisiään.

Perjantain juhlatunnelmia pystyi seuraamaan myös suoran Youtube-lähetyksen kautta. Juhlan tallenteeseen voi tutustua Laurean Youtube-kanavalla myös jälkikäteen.

Valmistujaisjuhlassa on perinteisesti palkittu aina eri koulutusten parhaita opinnäytetöitä. Tänä vuonna parhaan opinnäytetyön palkinnolla palkittiin seuraavat työt:

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus: Apteekkikosmetiikan kuluttajakäyttäytyminen Suomessa, Marianna Blom

Opinnäytetyössä tutkittiin kuluttajien ostokäyttäytymistä apteekkikosmetiikan osalta. Opinnäyte oli työelämälähtöinen ja se antoi toimeksiantajalle arvokasta tietoa melko uuden myyntikanavan kuluttajaprofiileista ja heidän odotuksistaan. Mariannan opinnäytetyöprosessi oli määrätietoinen ja tavoitteellinen alusta lähtien. Lopputuloksena oli tasapainoinen ja sisällöllisesti laadukas kokonaisuus. Tutustu opinnäytetyöhön.

Fysioterapeuttikoulutus: Ikääntyneiden mielenterveyden vahvistaminen psykofyysisen fysioterapian menetelmin, Hennariikka Haverinen ja Eeva-Liisa Lehtinen

Opiskelijat olivat kehittäneet opinnäytetyössään oppaan psykofyysisten fysioterapiamenetelmien hyödyntämisestä ikääntyneiden mielenterveyden tukemiseksi. Työelämä arvioi opinnäytetyön prosessin ja tulokset selkeästi hyödyllisiksi. Hyvin jäsennetty ja oivaltava opas on nyt hyödynnettävissä työelämän yhteistyökumppanin verkkoviestinnässä ja osana asiantuntijoiden koulutuksia ja ryhmätoimintaa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös työn kohteen ulkopuolella. Tutustu opinnäytetyöhön.

Liiketalouden koulutus: Vastuullisuusopas aloitteleville yrittäjille, Jere Pyysing

Jere Pyysing on työstänyt erinomaisen opinnäytetyön, jonka lopputuloksena muodostui vastuullisuusopas toimeksiantajan sekä aloittavien yritysten käyttöön. Muodostunutta lopputulosta voi hyödyntää vastuullisen liiketoiminnan ja strategisen kehittämisen tukena niin toimeksiantaja kuin heidän yhteistyökumppaninsa sekä muut aiheesta kiinnostuneet yritykset. Tutustu opinnäytetyöhön.

Palveluliiketoiminnan koulutus: VALO Hotel & Workin vastaanoton kioskikonseptin kehittäminen, Pilvi Leppänen ja Ella-Maria Pukkinen

Opinnäytetyössä on merkittävästi kehitetty palvelumuotoilua hyödyntäen hotellin vastaanoton lisäpalveluita. Palvelumuotoiluprosessin myötä on syntynyt uutta tietoa, kehittämisehdotuksia ja kokonaan uusi kioskikonsepti. Nämä ovat selkeästi toimeksiantajalle hyödyllisiä. Opiskelijat ovat toimineet itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opinnäytetyöraportti on laaja, jäsennelty ja siitä välittyy asiantuntemus sekä majoituspalveluista, että palvelumuotoilusta. Tutustu opinnäytetyöhön.

Rikosseuraamusalan koulutus: Kirjallisuuskatsaus ihmiskaupan tilanteesta Suomessa, Emmi Anttila ja Damien Mikkilä

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan upeasti toteutettu tietopaketti. Se tarjosi opinnäytetyön tilaajana toimineelle Joint eStories: Journeys from Fear to Fair -hankkeelle tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomessa tapahtuvan ihmiskaupan tilanteesta sekä miten Suomessa tunnistetut uhrit ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Opinnäytetyö oli toteutettu erittäin laadukkaasti ja sen myötä saatiin kootusti tietoa Suomesta hyödynnettäväksi hankkeessa tehtävään yhteiseen tutkimukseen. Tutustu opinnäytetyöhön.

Sairaanhoitajakoulutus: Omaisena saattohoidossa – Opas keuhkosairaan potilaan omaiselle, Minna Pyykkönen ja Lotta Åkerlund

Opinnäytetyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämä kuvasi työtä onnistuneeksi. Työssä oli hyödynnetty monipuolisesti palvelumuotoilun menetelmiä, ja kohderyhmän ääni oli päässyt hienosti esille lopputuloksessa. Opiskelijat osoittivat koko prosessin ajan suurta motivaatiota sekä paneutumista aihettaan kohtaan ja prosessi eteni johdonmukaisesti. Tutustu opinnäytetyöhön.

Sosionomikoulutus: Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa, Tiia Jokinen ja Hanna Tomperi

Erinomainen opinnäytetyö, jossa selvitettiin varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointia sekä sitä heikentäviä tekijöitä. Aihe on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, ja opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi. Opinnäytetyön tutkimuksellisuus on toteutettu laadukkaasti, työssä käytetty kieli on erinomaista ja tietopohja on vankka. Tutustu opinnäytetyöhön.

Terveydenhoitajakoulutus: Leikki-ikäisen lapsen terveyttä edistävä ruokakasvatus kotona – case-oppimateriaalin kehittäminen Laurea-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutukseen, Inka Haapalainen, Emilia Mäkelä ja Siiri Suosalo

Opinnäytetyö on tehty tiiviissä yhteistyössä opinnäytetyön tilaajan kanssa ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen opinnäytteenä tuotettiin case-opetusmateriaalia terveydenhoitajakoulutukseen. Opiskelijat saivat erityistä kiitosta teoreettisesta viitekehyksestä, ja pyynnön hyödyntää opinnäytetyötä tutkimuksen lähteenä. Tutustu opinnäytetyöhön.

Tietojenkäsittelyn koulutus: Avointen lähteiden tiedustelun tuottaman kyberuhkatiedon hyödyntäminen ja jakaminen, Stephen McMenamin

Ajankohtainen, erittäin hyvin toteutettu työ osana Euroopan Unionin rahoittamaa DYNAMO-hanketta. Tutustu opinnäytetyöhön.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus: Ihmislähtöisen tietoturvallisuuden kehittäminen yritysvakoilun torjumiseksi, Heikki Hietaharju

Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Helsingin seudun kauppakamari. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja tulokset hyödyttävät laajaa yritysjoukkoa. Raportti on hyvin kirjoitettu, jäsennelty ja perusteellinen. Menetelmiä on käytetty oikein ja aiheeseen on perehdytty huolellisesti. Tutustu opinnäytetyöhön.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK): Terveysalan organisaatioiden vetovoimaisuuden kehittäminen lähihoitajien ja sairaanhoitajien rekrytoinnissa, Sari Nykälä

Opinnäytetyö tuotti sosiaali- ja terveysalan organisaatioille arvokasta tietoa ajankohtaisen ja tärkeän haasteen ratkaisemisen tueksi. Opinnäytetyön menetelmällinen toteutus oli ansiokasta ja yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa. Tutustu opinnäytetyöhön.

Service Innovation Design (YAMK): Value co-creation for planetary wellbeing and regenerative service development — rethinking national park stewardship, Mirkka Helkkula

Ajankohtainen, monialainen opinnäytetyö lisää ymmärrystä planeetan hyvinvointia edistävästä yhteisestä arvonluonnista uudistavan palvelukehityksen kontekstissa. Opinnäytetyössä työelämän kanssa yhteistyössä kehitetty uudistavan matkailun konsepti kutsuu matkailijoita ja kansalaisasiakkaita ottamaan osaa luontokadon hillitsemiseen osallistumalla luonnonhoitoon Nuuksion kansallispuistossa. Opinnäytetyön tulokset antavat viitteitä siitä, että palvelumuotoilu voi tarjota menetelmiä ja työkaluja tukemaan henkilökohtaista sisäistä muutosta, jonka kestävän kehityksen ja uudistavien palveluiden edistäminen vaatii, sekä lisäämään niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin luonnonlukutaitoa ja kulttuurista muutosta, jota tarvitaan yhteiskunnalliseen siirtymään kestävyydestä uudistamiseen. Tutustu opinnäytetyöhön.

 

Onnea palkituille sekä kaikille tänä kevään opintonsa päättäneille!

 

Lue myös perjantaina valmistuneen opiskelijan Krenare Bunjakun haastattelu.