Siirry sisältöön

Uusi julkaisu pureutuu varautumiseen ja ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen korkeakouluissa

Tiina Rannan ja Soili Martikaisen ajankohtaisessa julkaisussa käsitellään korkeakouluturvallisuutta ja ennakoinnin tärkeyttä.

Korona oli kriisi, johon kukaan ei osannut varautua. Kuitenkin turvallisuusasiantuntijat ovat jo vuosia pitäneet pandemian riskiä mahdollisena ja jopa todennäköisenä. Kriisit saapuvat usein yllättäen ja niitä on hankala ennakoida. Organisaation tulisi pystyä reagoimaan myös epätodennäköisiin riskeihin tehokkaan turvallisuusjohtamisen, sekä turvallisuussuunnitelman avulla.

Laurean turvallisuusjohtaja Tiina Rannan sekä lehtori Soili Martikaisen uudessa julkaisussa "Varautuva, ennakoiva oppilaitos ja korkeakoulu – jatkuvuuden turvaaminen arjen normaalioloista poikkeusoloihin" kuvataan riskiperusteinen, turvallisuusjohtamiseen perustuva malli. Mallilla halutaan mahdollistaa turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työympäristö myös silloin, kun kaikki ei menekään odotetusti.

Tehokas turvallisuusjohtaminen vaatii ennen kaikkea ymmärrystä turvallisuudesta sekä riskienhallinnasta ja systemaattista suunnittelua. Ilman niitä ei ole mahdollista luoda toimivaa riskiperusteista turvallisuussuunnitelmaa.

Julkaisun tekijöiden mukaan tärkeintä turvallisuussuunnitelman laatimisessa on saada organisaation johdon tuki:

— Organisaation ylimmän johdon on tärkeä osallistua ja tukea suunnitelman tekoa ja myöntää siihen tarvittavat resurssit, kirjoittavat Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arenen sivuille kirjoittamassaan artikkelissa.

Julkaisussa korostetaan ennakoivan turvallisuusjohtamismallin kehittämistä. Ennakoimalla ja varautumalla on mahdollista varmistaa organisaation toiminnan jatkuvuus nii normaalioloissa, kuin häiriötilanteen sattuessa. Ne tuovat myös turvallisuuden tunteen organisaation jäsenille. Kun uhkiin reagoidaan ainoastaan viime hetkellä, voi se synnyttää turvattomuuden tunnetta.

— Riskienhallinnalla, avoimella ja tehokkaalla viestinnällä sekä jatkuvalla kehittämisellä tämä voidaan välttää, Ranta ja Martikainen jatkavat Arenen artikkelissa.

Moni korkeakoulu on jo lähtenyt vastuullisesti kehittämään turvallisuuttaan. Ranta ja Martikainen haastavatkin kaikki Suomen korkeakoulut tekemään samoin.

— Opas syntyi tarpeesta. Korona oli herätys, joka pakottaa miettimään miten taata opiskelijoille ja henkilöstölle turvalliset, viihtyisät ja toimivat puitteet jatkamaan työtä kampuksella ja verkossa. Koskaan ei ole liian myöhäistä panostaa tulevaisuuteen.

Rannan ja Martikaisen julkaisuun voi tutustua Theseuksessa.

Lisätietoja: