Siirry sisältöön

Uusi eurooppalainen hanke vastaa maahanmuuton haasteisiin ICT-palvelujen avulla

ICT Enabled Public Services for Migration -hanke käynnistyi syksyllä 2018.

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana syksyllä käynnistyvässä eurooppalaisessa ICT Enabled Public Services for Migration (MI-ICT) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja viestintäteknologian palveluita, joilla voidaan vastata Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton mukanaan tuomiin haasteisiin.

Hanketta koordinoi Sheffield Hallam University Isosta-Britanniasta ja kaikkiaan mukana on 16 hanke partneria useista eri Euroopan maista. Mukana hankekonsortiossa on teknologian kehittäjiä, tutkimuslaitoksia, maahanmuuton parissa työskenteleviä järjestöjä sekä loppukäyttäjiä eli viranomaisia.

-    Tarkoituksena on kehittää palveluja, jotka auttavat maahanmuuttajien integroitumista. Näitä voivat olla esimerkiksi työllistymistä tukevat tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuteen liittyvät palvelut, kertoo hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Tuomas Tammilehto.
-    Lähtökohtana on se, että lähes jokaisella Eurooppaan saapuvalla on älypuhelin, joten erilaisiin ICT-sovelluksiin liittyy paljon mahdollisuuksia.

Uusia palveluja kehitetään hankkeessa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen eli tuomalla yhteen maahanmuuttajia, ICT-tuottajat sekä viranomaisia. Laurean osuus hankkeessa liittyykin juuri näiden yhteiskehittämisen työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Euroopan komission Horisontti2020-ohjelman rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on noin 3,5 miljoonaa euroa, josta Laurean osuus on yli 300 000 euroa.

Lisätietoja: