Siirry sisältöön

USCO-hankkeen tärkeimmät tulokset koottu yksiin kansiin

Loppuvuodesta päättyneessä USCO-hankkeessa kehitettiin suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen.

Tampereen yliopiston ja Laurean vuosina 2016 – 2019 toteuttaman USCO-hankkeen keskeiset toiminnat ja tulokset on koottu juuri ilmestyneeseen julkaisuun ”Digimuutos tehdään yhdessä”. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa digitaalisten, osallistavien työvälineiden ja menetelmien käytöstä työorganisaatioissa, palveluiden digitaalisesta kehittämisestä sekä digitalisaatiota tukevasta johtamisesta, organisaatiokulttuurista ja työhyvinvoinnin roolista digimuutoksessa.

Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa kansainvälisenä yhteistyökumppanina oli Cambridgen yliopisto. Tutkimuskohteina ja kehittäjäkumppaneina toimivat lisäksi kahdeksan suomalaista organisaatiota: Danske Bank, Fennia, Humap Consultation, Isännöintiverkko, Keva, K-ryhmä, Silta ja Verohallinto.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että organisaatioissa digitalisaatiota ei nähdä itsetarkoituksena, vaan se on väline esimerkiksi toiminnan tehostamiseen, asiakkaan parempaan kohtaamiseen tai eri paikoissa sijaitsevien työntekijöiden kommunikoinnin mahdollistamiseen. Digitalisaatiota lähestyttiinkin USCO-hankkeessa neljän teeman kautta, jotka olivat johtaminen, työhyvinvointi, avoin innovaatio ja asiakaslähtöisyys.

Hankkeen tulokset kokoavassa julkaisussa tarkastellaan muun muassa liiketoiminnan digitalisaation johtamista, avoimia innovaatioita, yhteiskehittämistä sekä digitalisaation vaikutuksia työhyvinvointiin.

Lue lisää USCO-hankkeen tuloksista ”Digimuutos tehdään yhdessä”-julkaisusta Theseus-palvelussa.