Siirry sisältöön

Uraseurantakyselyn tulokset julkistettiin: ammattikorkeakouluista valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulokset julkistettiin Tikkurilassa järjestetyssä seminaarissa.

"Suomessa on 400 000 ammattikorkeakoulusta valmistunutta ja työmarkkinat näyttäisivät täysin erilaiselta ilman ammattikorkeakouluja", sanoi Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen seminaarin avauspuheenvuorossaan.

Ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä – viisi vuotta valmistumisesta vain vajaat kaksi prosenttia on vailla työtä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on vieläkin alhaisempi. Valmistuneista kaksi kolmannesta oli työllisiä jo valmistuessaan.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi viime syksynä toteutetussa ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa uraseurantakyselyssä, jossa tutkittiin vuonna 2014 valmistuneita. Kyselyyn vastasi noin 8500 AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta.

Kyselyn tulokset julkistettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ry ja AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön –hankkeen järjestämässä seminaarissa, joka pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella keskiviikkona 11.3.

Koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään

Uraseurantakyselyn mukaan ammattikorkeakouluilla on suuri vaikutus sijaintimaakuntansa työvoiman ja yrittäjien kouluttajana. Ammattikorkeakoulut kouluttavat tutkintoonsa tyytyväisiä työntekijöitä sekä kouluttautumismaakuntaan että muualle Suomeen.

Vuonna 2014 ammattikorkeakouluista valmistuneista 84 prosenttia on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on erittäin vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Valmistuneista 73 prosenttia arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään ja 82 prosenttia uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa. Alakohtaiset ja tutkintojen väliset erot ovat kuitenkin merkittäviä.

Tyytyväisimpiä tutkintoonsa ovat tradenomit, sosionomit, rakennustekniikan insinöörit, terveydenhoitajat sekä sairaanhoitajat.

”Ammattikorkeakoulut tuottavat työelämän tarvitsemaa osaamista”

Keskiviikkoisessa julkistamisseminaarissa kuultiin keskeisimpiä poimintoja uraseurantakyselyn tuloksista. Myöhemmin kyselyn tuloksia pohdittiin tarkemmin teemaryhmissä, joissa pureuduttiin erityisesti siihen, mitä tiedot kertovat ammattikorkeakoulutettujen työurista ja työnäkymistä.

Seminaarissa kuultiin myös kommenttipuheenvuoroja kyselyn tuloksiin Tilastokeskuksen, STTK:n, Akavan opiskelijoiden sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n edustajilta.

-    Tutkimustuloksista käy ilmi, että ammattikorkeakoulut tuottavat työelämän tarvitsemaa osaamista, ja koulutus vastaa työelämän tarpeisiin, sanoi STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen.
-    Samalla tutkimus nostaa esiin myös työllistymisen kannalta keskeisiä kehittämiskohteita, joihin pitää etsiä yhdessä ratkaisuja. Yksi esimerkki on kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kaikkien ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista korkeakoulujen henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille.

Hanketta ovat toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

Lue lisää Amkista uralle - uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen verkkosivuita. Kyselyn tuloksiin voi tutustua Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.