Siirry sisältöön

Uraseurantakysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille: Laureasta valmistuneet tyytyväisiä työuraansa

YAMK-tutkinnolla positiivisia vaikutuksia työuraan, käy ilmi tuloksista.

Ammattikorkeakoulujen kolmas valtakunnallinen uraseurantakysely AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille toteutettiin syksyllä 2020. Uraseurantakyselyyn vastasi yhteensä 8 870 vuonna 2015 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon (83 %) ja tähänastiseen työuraansa (87 %).

"Tutkinto lisäsi monipuolisesti valmiuksiani edetä urallani ja hakea uutta työpaikkaa. Se antoi myös hyvän pohjan jatko-opintoihin." (Laureasta valmistunut tradenomi, AMK)

Laureasta valmistuneista opiskelijoista kyselyyn vastasi 664 henkeä ja Laurean vastausprosentti oli hieman valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Laureasta valmistuneet ovat tyytyväisiä työuraansa viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Näin vastasi 83% kaikista vastaajista.

Laureasta valmistuneiden työllistymistilanne on hyvä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 73% on kokopäivätyössä ja 8% määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimi 4 % vastaajista ja vain 2% vastaajista oli työttömänä.

Kolme neljästä Laureasta valmistuneesta myös työskentelee tutkintoaan vastaavalla alalla.

Ylempi amk-tutkinto tuo lisää ammatillista itseluottamusta

Syksyllä 2020 toteutetussa uraseurantakyselyssä tarkasteltiin aiempaa yksityiskohtaisemmin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaikutusta vastaajan työuraan. Niin valtakunnallisissa kuin Laureankin tuloksissa nousee esiin se, että YAMK-tutkinnon suorittaneet kokevat tutkinnon lisänneen heidän ammatillista itseluottamustaan. Tätä mieltä on 80 % kyselyyn vastanneista Laurean opiskelijoista.

YAMK-tutkinnon suorittaminen on myös parantanut vastaajien asemaa työmarkkinoilla (79% vastaajista). Samaten YAMK-tutkinto on auttanut vastaajia etenemään asiantuntijauralla (70%).

-    Erityisen ilahduttavaa tuloksissa on, että Laureassa ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet kokevat pystyvänsä hyödyntämään opintojen aikana syntynyttä osaamista nykyisessä työssään hyvin, kommentoi uraseurantakyselyn tuloksia vararehtori Katri Ojasalo.
-    Laurean ylemmät amk-koulututkinnot ovat sisällöiltään ainutlaatuisia ja pyrkivät ketterästi vastaamaan ajankohtaisiin työelämän osaamistarpeisiin. Tulokset osaltaan vahvistavat, että tässä on onnistuttu.

AMKista uralle -hanke kehittää uraseurantatiedon keräämistä

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely lähetetään vuosittain noin 26 000 ammattikorkeakouluista valmistuneelle. Kysely tuottaa uutta tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan.

Uraseurantakyselyn on toteuttanut kolmena vuotena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke. Se vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä.

Hankkeen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: