Siirry sisältöön

Työelämäpaneelista eväitä liiketalouden koulutuksen kehittämiseen

Yritysedustajat, liiketalouden alumnit ja nykyiset opiskelijat kokoontuivat keskustelemaan liiketalouden opetussuunnitelman selkeyttämisestä.

Paneeliin kokoontui joukko työelämäedustajia, Laurean alumneja ja liiketalouden opiskelijoita.

Miten tradenomikoulutus voisi tulevaisuudessa paremmin vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin? Millaista osaamista liiketalouden alan työnantajat nykyään arvostavat ja miten Laurean tarjoamat opinnot vastaavat näitä tarpeita? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtimaan kokoontui joukko työelämäedustajia, Laurean liiketalouden alumneja ja nykyisiä opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella järjestettyyn työelämäpaneeliin keskiviikkona 26.2.

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäällikkö Ilkka Kurkelan ja liiketalouden lehtori Anne Martolan koordinoima työpajamuotoinen keskustelu- ja ideointitilaisuus on neljäs vastaavien paneelien sarjassa, joita on järjestetty eri teemoin vuodesta 2018. Keskiviikon paneeli keskittyi liiketalouden opetussuunnitelman kehittämiseen ja selkeyttämiseen. Uudistettu opetussuunnitelma on määrä ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.

Panostuksia myynnin ja markkinoinnin osaamiseen

Työpajassa osallistujat pohtivat esimerkiksi opetussuunnitelman terminologiaa. Esiin nostettiin tahtotila siitä, että terminologia olisi mahdollisimman ymmärrettävää. Muun muassa talousalan ja HR:n käsitteistö uudistuu jatkuvasti, ja Laurea haluaa olla tässä linjassa työelämän kanssa.

Myös myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen koettiin jatkossakin tarpeelliseksi. Osallistujat pohtivat, jos myyntityöhön liittyviä stereotypioita voisi terminologian muutoksella hälventää. Opintokokonaisuuksista voisi puhua reilusti myyntinä ja markkinointina ja myös painottaa niiden osuutta liiketalouden opinnoissa. Asiakkaan kohtaamisen taidon merkitys, tehtävästä riippumatta, korostui keskusteluissa.

Paneeliin osallistunut Laurean liiketalouden alumni Lauri Marttala uskookin, että nykyiset ja tulevat opiskelijat hyötyisivät myynnin ja markkinoinnin opintokokonaisuuksiin panostamisesta.

- On erittäin tärkeää, että jo koulutuksessa myyntiä ja markkinointia käsitellään kahtena erillisenä kokonaisuutena. Opetuksessa tulee panostaa laadukkaaseen teoriaopetukseen ja käytännön projekteihin.

Ympäristönäkökulma mukaan opetukseen

Osallistujat pohtivat innokkaasti opetussuunnitelman sisällön kehittämistä. Esiin nousi niin liiketoimintaosaamisen lisääminen kuin kestävä yritystoiminta ja ympäristöasioiden integrointi koulutukseen. Lohjan kaupungin yrityspalvelupäällikkö Tapani Tapiola arvioi ympäristöasioiden merkityksen korostuvan yritysmaailmassa. Liiketalouden koulutuksen tulisi vastata tähän tarpeeseen.

- Eräältä yrityksen edustajalta oli nuori työnhakija työhaastattelussa kysynyt, mikä hänen hiilijalanjälkensä yrityksen leivissä olisi, mikäli hänet palkattaisiin. Osoittaa mielestäni hienosti, että nuoret tarkastelevat asioita ympäristönäkökulmasta ja olen iloinen, että tämä teema otetaan jatkossa entistä vahvemmin huomioon myös Laurean tutkinnoissa.  

Lisätietoja: