Siirry sisältöön

Työelämäpaneeli: ”Kokonaisuuden hahmottava taloushallinnon osaaja saa heti paikan!”

Liiketalouden työelämäpaneelissa pohdittiin taloushallinnon ja rahoituksen opetuksen kehittämistä.

Jo kolmatta kertaa järjestetty liiketalouden koulutuksen työelämäpaneeli kokosi jälleen Laureaan työantajien edustajia pohtimaan yhdessä lehtoreiden kanssa koulutuksen kehittämistä ja työelämän osaamistarpeita.

Viime kevään tilaisuudessa teemana oli myynti ja markkinointi, jonka jälkeen tällä kertaa huomion keskipisteenä oli taloushallinto ja rahoitus. Leppävaaran kampuksella maanantaina 7.10. pidettyyn tilaisuuteen osallistui työelämäkumppanien ja Laurean henkilöstön lisäksi myös opiskelijoiden edustaja sekä Laureasta valmistunut alumni.

-    Laureassa haluamme tehdä työelämän kanssa erittäin tiivistä yhteistyötä, jotta voimme palvella työnantajien osaamistarpeita mahdollisimman hyvin. Näin yritykset saavat osaavia ammattilaisia ja opiskelijamme työllistyvät, joten käsillä on todellinen win-win –tilanne, tiivisti työelämäpaneelin merkityksen liiketalouden koulutuksen kehittämispäällikkö Ilkka Kurkela.

Kova kysyntä taloushallinnon osaajille

Taloushallinnon ja rahoituksen opinnoissa opiskelijat voivat Laureassa syventyä ulkoiseen laskentaan, sisäiseen laskentaan tai rahoitukseen. Business controllerin työtehtäviin valmistavia opintojaksoja voi myös opiskella englanniksi.

Työelämäpaneelin osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että taloushallinnon osaajille on työmarkkinoilla kova kysyntä. Erityisesti huutava pula on kirjanpitäjistä.

-    Erityisen haluttuja ovat ihmiset, jotka osaavat hahmottaa kokonaisuuksia ja löytää suuresta tietomäärästä olennaisen tiedon, muodostaa näkemyksiä tiedon pohjalta, viestiä ja visualisoida sekä kehittää toimintaa eteenpäin, keskusteluissa todettiin.

Opintojen aikana ei tuleva taloushallinnon osaaja voi kuitenkaan tulla täysin valmiiksi. Ensimmäinen työpaikka onkin erittäin tärkeä.

-    Kun henkilö tulee meille trainee-tehtävään, ei tärkeintä ole itse substanssitaidot, vaan aktiivinen asenne ja hyvä motivaatio. Halu oppia uutta ja rohkeus kysyä apua, neuvoja ja palautetta kokeneemmilta, ovat avaimet kehittymiseen, totesi eräs paneelin työelämäedustaja.

Asiantuntijalta vaaditaan konsultointitaitoja

Substanssitaitojen sekä esimerkiksi erilaisten taloushallinnon järjestelmien opetuksen lisäksi työnantajat peräänkuuluttivat tiettyjen metataitojen perään.

Erityisen tärkeänä taloushallinnon ja rahoituksen alalla nähtiin konsultointitaidot. Tekoäly, erilaiset analytiikkaohjelmistot ja tietojärjestelmät tarjoavat paljon tietoa helposti ja reaaliaikaisesti, mutta ammattilaisen tehtävä on osata tulkita tietoa ja avata sitä asiakkaalle ymmärrettävässä ja entistä enemmän myös visuaalisessa muodossa.

-    Oma opintojakso opiskelijoilla voisikin olla juuri konsultointitaidot sekä argumentoiva kirjoittaminen, paneelissa ehdotettiin.

Kansainvälisyys, erilaisten kulttuurien tunteminen ja monipuolinen kielitaito ovat myös tärkeitä, ja paneelin työelämäedustajat kannustivatkin opiskelijoita lähtemään vaihtoon tai työharjoitteluun kansainvälisiin yrityksiin.

Lisätietoja: