Siirry sisältöön

Työelämän ohjausryhmässä kehitettiin sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelmaa ja hankeyhteistyötä

Työelämän ohjausryhmässä käsiteltiin uutta sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön vuonna 2021.

Kuvituskuva

Laurea-ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämispäälliköistä, tutkintovastaavista ja opiskelijaedustajasta sekä työelämän edustajista koostuva työryhmä kokoontui keskustelemaan 17.8.2020 sairaanhoitajakoulutuksen työelämälähtöisestä kehittämisestä ja yhteistyöstä. Sairaanhoitajakoulutuksen työelämän ohjausryhmä järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti verkossa Zoomin välityksellä. 

Työelämän ohjausryhmän tapaamisia eli työpajamuotoisia keskustelu- ja ideointitilaisuuksia on järjestetty vuodesta 2019 lähtien eri teemoilla 2-3 kertaa vuodessa. Aikaisemmissa työelämäpaneeleissa on keskusteltu muun muassa harjoittelun ohjaajien koulutustarpeesta, sairaanhoitajakoulutuksen tutkimustyöstä ja työn opinnollistamisesta.  Tämän kertaisessa tilaisuudessa käsiteltiin uutta sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Lisäksi kehitettiin hankeyhteistyötä ja esiteltiin uusi HoitoSisu-hanke. 

Opetussuunnitelman muutostyö

Opetussuunnitelman muutos on jatkuva prosessi, mutta suurempiin muutoksiin on myös ajoittain tarvetta. Opetussuunnitelmaa on lähdetty tarkastelemaan laajemmin, sillä OKM:n ohjeistus edellyttää harjoittelun määrän lisäämistä. 

- Toisaalta meillä on tarvetta vastata aikaisempaa tehokkaammin muun muassa digitaalisuuden tuomiin muutoksiin. Myös sairaanhoitajan ydinosaamisen vaatimuksiin on saatavissa uudet valtakunnalliset linjaukset ja yleisiä työelämäkompetensseja on Laureassa uudistettu –nämä tulisi jalkauttaa tutkintokohtaisiin OPS:eihin, Laurean tutkintovastaava Kirsi Ronkainen toteaa.

Työelämän ohjausryhmässä virisi antoisa keskustelu muun muassa vuorovaikutustaitoihin ja valmistuvan ammattilaisen kehittämiskykyisyyteen liittyvistä teemoista. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Leena Salminen painottaa erityisesti potilaan kohtaamisen osaamisen kehittymistä: miten puhua, kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. 

- Tästä puhutaan niin paljon, että opiskelijoiden vuorovaikutustaidot ovat paikoin heikot, eikä osata puhua potilaille. Se on huolestuttavaa. Digimenetelmien käyttö vaatii myös vuorovaikutusosaamista. Tähän tulisi panostaa erityisesti koulutuksen aikana, Salminen korostaa. 

Työelämän ohjausryhmään osallistuneen Lohjan kaupungin ylihoitajan Hannele Patjaksen mukaan opetussuunnitelman kehittämistyö on tervetullut uudistus työelämän ja käytännön hoitotyön näkökulmasta. Työelämä odottaa uudistunutta opetussuunnitelmaa, jotta se voi tarjota opiskelua tukevia monipuolisia hoitotyön harjoittelu- ja oppimisympäristöjä.

- Erityisesti simulaatio-opetuksen lisääminen ja yhdistäminen teoriaopintoihin tukee opiskelijoiden osaamisen kehittämistä turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. Simulaation avulla voidaan hallitusti harjoitella hoitotyön erilaisia tilanteita ennen käytännön hoitotyöhön siirtymistä, Patjas kertoo. 

Laureassa opiskelijat edustavat monissa korkeakoulun työryhmissä ja meille on tärkeää, että korkeakoulun toiminnassa näkyy ja kuuluu opiskelijoiden ääni. Työelämäpaneeliin osallistuneen Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon jäsenen Carita Törhösen mukaan on tärkeä huolehtia koulutuksen jatkuvasta kehittämisestä, mutta mikä tärkeintä, myös siitä, että koulutus vastaa työelämän tarpeita.

- Valmistumisen jälkeen meistä tulee alamme ammattilaisia, joten on erittäin tärkeää, että koulutus kehittyy työelämän kehittymisen mukana. Tiivis ja laadukas yhteistyö kehittää niin koulutusta kuin työelämää ja näin ollen opiskelija saa laajan ja vahvan osaamisen, Törhönen sanoo. 

- Opiskelijat ovat meille tärkeä yhteistyökumppani ja heidät kutsutaan mukaan myös opetussuunnitelmatyöhön syyskuun aikana, Kirsi Ronkainen jatkaa. 

Lisätietoja: