Siirry sisältöön

Tulevaisuuden polku -hanke vahvistaa turvapaikanhakijoiden yrittäjyysvalmiuksia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa.

Työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja on tarjolla oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille,  mutta kielteisen päätöksen saaneet ovat myös tuen ja koulutuksen tarpeessa. Toimenpiteet, jotka lisäävät turvapaikanhakijoiden näköalaa tulevaisuuden uramahdollisuuksista ja kestävästä toimeentulosta kotimaassa, voisivat vahvistaa halua palata lähtömaahansa vapaaehtoisesti. Näin ollen on keskeistä, että turvapaikkaprosessissa ja erityisesti kielteisen päätöksen saaneille oleville henkilöille tarjottaisiin vaihtoehtoja, jotka vahvistaisivat heidän kestävän toimeentulon mahdollisuuksia vapaaehtoisen paluun jälkeen sekä ymmärrystä eri vapaaehtoisen tuen palvelupolkujen linkittymisestä heille Irakissa avautuviin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Luottamusta kestävän toimeentulon edellytyksiin ja vapaaehtoisen tuen palveluketjuun vahvistetaan Tulevaisuuden polku – kokonaisuuden kautta. Tulevaisuuden polku (Future path) on Euroopan unionin sisäasioiden, AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä (1.8.2019–31.7.2020) pilottihanke.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet huomioiva yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus. Pilottiprojektin kohderyhmänä ovat irakilaiset turvapaikanhakijat.

Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää irakilaisten turvapaikanhakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi. Malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen turvapaikanhakija voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja sen toteuttamiseen osallistuu mm. Haaga-Helia, Ulkoministeriö, Keskuskauppakamari sekä Maahanmuuttovirasto.

Lisätietoja:

Pauli Turunen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
pauli.turunen@laurea.fi