Siirry sisältöön

SHAPES-hanke käynnistyy: digitaalisista palveluista haetaan ratkaisuja ikääntyvien hyvinvointiin

Laurea mukana Horisontti2020-hankkeessa, jossa kehitetään digitaalista palveluekosysteemiä tukemaan ikääntyvien kotona asumista.

Euroopan Unionin Horisontti2020-ohjelman rahoittama SHAPES-hanke (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) on käynnistynyt 1.11.2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista digitaalista palveluekosysteemiä, joka tukee kotona asuvien ikääntyvien ihmisten hyvinvointia.

Hanke pyrkii vastaamaan väestön ikääntymisen mukanaan tuomaan haasteeseen:

-    Samaan aikaan, kun ikääntyvien palveluille on yhä suurempi kysyntä, on niitä tuottamaan vähemmän työvoimaa sekä vähemmän verovaroja, kuvailee SHAPES-hankkeen projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa toimiva Sari Sarlio-Siintola.
-    SHAPES-hankkeen lähtökohtana ovat digitaalinen transformaatio ja ekosysteemiajattelu, jotka mahdollistavat uudenlaiset toimintamallit ikääntyvien ihmisten kotona-asumista tukemaan. Samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia teknologiatoimittajille ja palveluyrityksille.

Eettinen osaaminen yksi Laurean vastuualueista

Lähtökohtana SHAPES-hankkeen ratkaisujen suunnittelussa ovat ikääntyvien oikeudet ja heidän mahdollisuudet elää hyvää elämää kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Etiikka ja eettinen osaaminen ovatkin hankkeessa keskeisessä roolissa suunnittelusta aina toteutukseen ja arviointiin saakka. Eettinen osaaminen on yksi Laurean vastuualueista hankkeessa.

-    Eettisen ja oikeudellisen osaamisen  lisäksi Laurea tuo hankkeeseen palvelumuotoilua, yhteiskehittämistä, ekosysteemimallinnusta sekä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää substanssiosaamista, projektipäällikkö Sarlio-Siintola luettelee.
-    Kyseessä onkin erittäin merkittävä hanke meille, sillä se kytkeytyy tiiviisti Laurean strategiaan ja laajalla rintamalla eri osaamisalueisiimme.

Hankkeessa on yhteensä 36 partneria 14 eri maasta. Projektin kokonaiskesto on 4 vuotta ja kokonaiskustannukset yli 20M€. Laurean lähes 900 000:n euron budjetti on hankkeen toiseksi suurin heti koordinaattorin (Maynooth University, Irlanti) jälkeen.

Hankkeen aikana digitaalisia palveluja tullaan pilotoimaan seitsemällä Euroopan alueella. Tavoitteena on kustannustehokkaiden, yhteentoimivien ja luotettavien innovaatioiden kokonaisuus, jonka avulla voidaan tehokkaasti tukea vanhempien ihmisten elämistä kodissa ja sen ulkopuolella.

SHAPES-hankkeen konsortion kokoontuu ensimmäisen kerran kick off –tilaisuuteen Maynoothiin Irlantiin 11. – 13.11.2019.

SHAPES logot.jpg

Lisätietoja: