Siirry sisältöön

Laurea mukaan rauhanturvaoperaatioiden vaikuttavuutta tutkivaan asiantuntijaverkostoon

Effectiveness of Peace Operations -tutkimusverkostolle Norjan ulkoministeriön lähes miljoonan euron rahoitus.

Kuvituskuva

Laurea on mukana Norjan ulkopoliittisen instituutin koordinoimassa ’Effectiveness of Peace Operations' -tutkimusverkostossa. Norjan ulkoministeriö myönsi verkostolle lähes 7 miljoonan Norjan kruunun eli noin miljoonaan euron rahoituksen rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminnan tutkimukselle.

Rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatoiminta ovat parhaillaan murrostilassa. Rajat ylittävä rikollisuus, radikalisoituminen, teknologian kehittyminen yhdistettynä ilmastonmuutokseen on osoittanut, että myös kansainvälisen yhteisön tulee kehittää uusia tapoja vastatakseen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Turvallisuusympäristön muutokset ja resurssien niukentuminen ovat osaltaan lisänneet painetta toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja kehittämistä kohtaan.

Tavoitteena vahvistaa ymmärrystä operaatioiden vaikuttavuudesta

Rauhanturvaamistoiminnan (peace operations) vaikuttavuuden arviointi ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä vaikutusten systemaattinen tarkastelu vaatii resursseja ja toiminnan vaikutusten osoittaminen on haastavaa. Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) sekä rauhantyöhön osallistuvat jäsenmaat ovat viime vuosina pyrkineet löytämään keinoja toimintansa tehokkuuden vahvistamiseksi sekä lisäämään ymmärrystään toimintansa vaikutuksista kohdemaan vakaudelle.

Laurea yhdessä kansainvälisen kumppaniverkoston (Effectiveness of Peace Operations Research- Network (EPON)) kanssa ovat pyrkineet vastaamaan tähän tarpeeseen tuomalla yhteen yli 40 rauhan- ja turvallisuusalaan erikoistunutta tutkimus- ja koulutustoimijaa. Norjan ulkoministeriö myönsi verkostolle 6,9 miljoonan kruunun rahoituksen vuosille 2019 – 2021. Rahoitus mahdollistaa EPON –verkoston toiminnan vakiinnuttamisen ja sidosryhmien edustajien säännölliset tapaamiset New Yorkissa, Brysselissä ja Addis Abebassa.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä YK:n, EU:n ja Afrikan unionin (AU) operaatioiden vaikuttavuudesta tekemällä tutkimusta monialaisissa ja monikansallisissa asiantuntija tiimeissä Afrikan eri operaatioalueilla. Vuonna 2018 aineistonkeruuta tehdään Somaliassa, Kongossa ja Malissa. Koska tutkimuksen tarkoituksena on tarjota työkaluja rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, tutkimusverkoston edustajat tekevät läheistä yhteistyötä YK:n, EU:n ja AU:n virkamiesten kanssa.

Laurean asiantuntemus turvallisuusjohtamisessa ja eettisessä tarkastelussa

- Laurean tuo verkoston käyttöön laajamittaisen asiantuntemuksensa turvallisuusjohtamisen, toiminnan eettisten näkökulmien tarkastelun, osaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä monitoimijayhteistyön kehittämisen aloilta, kertoo Laureassa hankkeen projektipäällikkönä toimiva erityisasiantuntija Elisa Norvanto.
- Paneudumme tutkimuksessa mm. toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon, monialaisenyhteistyön organisoimiseen ja päätöksentekoon liittyviin haasteisiin pyrkien samalla luomaan suosituksia resurssien tehokkaammalle käytölle olipa sitten kyseessä YK:n, EU:n tai Afrikan Unionin rauhanturvaoperaatio.

Verkostossa mukana olo vahvistaa Laurean asiantuntija-asemaa kriisinhallintatutkimuksen, kansainvälisen yhteistyön ja hauraiden valtioiden toimintaympäristöanalyysin aloilla.

Inhimillisen turvallisuuden näkökulma esiin

Kansainväliset toimijat, kuten EU ja YK, pyrkivät löytämään kestäviä ratkaisuja globaaleihin turvallisuushaasteisiin. Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiot (Peace operations) ovat yksi keino luoda vakautta ja turvaa konfliktin ravisuttamilla alueilla. Ne eivät yksin riitä ratkaisemaan kriisejä, mutta niillä on merkittävä rooli esimerkiksi siviiliväestön turvaamisessa sekä hauraiden valtioiden instituutioiden vahvistamisessa. Yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuuden lisääminen kohdemaassa vaatii kokonaisvaltaista lähestymistä ja holistisen ihmiskäsityksen ymmärtämistä.


-    Laurea  on erityislaatuisessa asemassa, sillä tutkimus- ja opetustyössämme yhdistyy inhimilliseen turvallisuuden (human security) koko kirjo tarjoten meille hyvät lähtökohdat tarkastella esim. kansainvälisen yhteisön toiminnan vaikuttavuutta valtionhallinnon turvallisuussektorin reformin, ympäristöturvallisuuden tai vaikka sosiaalisen eheyden näkökulmista, Norvanto kuvailee.
-    Loppukäyttäjälähtöinen tekemisen tapamme tarjoaa erinomaisen analyyttisen kehyksen tutkia esimerkiksi apua tarvitsevan kokemusta YK:n rauhanturvaoperaation vaikuttavuudesta Somalian yleisen turvallisuustilanteen kehityksessä, hän jatkaa.

'Effectiveness of Peace Operations' eli EPON –tutkimusverkosto perustettiin syksyllä 2017.

Tutkimusohjelma

Tutustu Yhtenäisen turvallisuuden tutkimusohjelmaan

Yhtenäisen turvallisuuden tutkimusohjelmamme keskiössä ovat kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme turvallisuus, ennakointi ja jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen ja turvallisuuden johtaminen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta