Siirry sisältöön

”Raksapomo” kehittää esimiestaitoja HAMKin rakennusalan ja Laurean sosiaalialan yhteistyönä

”Rakas raskas raksa”- hankkeessa kehitetään esimiestyön opetusta.

Rakennusmestariopiskelijat osallistuivat Johtajuustulet-tapahtuman pilottiin.

Laurean ja Hämeen ammattikorkeakoulun Rakas raskas raksa -hankkeessa kehitetään esimiestyön opetusta rakennus- ja sosiaalialojen perinteistä käsin. Koulutusmenetelmä sovittaa yhteen ihmisten johtamisen ja asioiden johtamisen taitoja kokemustarinoiden ja uusien toiminnallisten menetelmien avulla.

Työsuojelurahaston rahoittama hanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja jatkuu tämän vuoden loppuun.

Eri alojen johtamistieto uusien välineiden taustalla

Koulutusmenetelmään on valittu työnjohtajien haastatteluihin ja kirjallisuuteen perustuen kolme teemaa, joissa pohditaan omakohtaisesti ja ryhmässä vuorovaikutusta, luottamusta ja hyvän työyhteisön kysymyksiä liittäen niitä työturvallisuuden, laadunhallinnan ja ajanhallinnan tehtäviin.

Haastatteluiden kokoamisessa on tehty yritysyhteistyötä YIT Hämeenlinnan ja Vison Oy:n kanssa.

Oman tien kulkijaksi

Menetelmä antaa aineksia omanlaisen johtajuuden rakentamiseen antamalla tietoa esimiestyön eri ulottuvuuksista sekä muiden kokemuksista tarinan avulla. Tarinan tapahtumat ovat fiktiivisiä, mutta realistisia kuvauksia rakentamisen maailmasta, jossa sattuu ja tapahtuu niin taloille kuin ihmisille huumoria unohtamatta.

Mahdollisuutena laajempi kulttuurinmuutos

Rakennusalan sopimuksista on niihin perehtyneille tuttu fraasi: ”Hyvää rakennustapaa noudattaen”. Menetelmän ympärille rakentuu yhteisö, jonka tavoitteena on käynnistää ja pitää yllä keskustelua myös ”hyvästä johtamistavasta” rakennusalalla. Keskustelun ympärille rakennamme myös erähenkisen ”Johtajuustulet”- tapahtuman, jonne toivotaan myös alan konkareita tarinaa kasvattamaan.

Rakennusmestarien säätiön tukemassa Laitikkalan ”Johtajuustulet”-pilottitapahtumassa syntyivät ensimmäiset keskustelunavaukset HAMKin rakennusmestariopiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.

Käy Raksapomo -Facebook-sivulla kertomassa mielipiteesi, mikä on rakennusalan johtajuuden kehittämisessä tärkeää.

Lisätietoja hankkeesta:

Anu Nordlund-Knuutila
lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaaliala
Puh. 040 631 1987, anu.nordlund-knuutila@laurea.fi

Jari Komsi
koulutuspäällikkö, HAMK, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Puh. 040 481 9384, jari.komsi@hamk.fi