Siirry sisältöön

Perhepalvelukeskus Kotoraitti Laurean avainkumppaniksi

Avainkumppanuus mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön lastensuojelun alalla.

Kuva: Kotoraitti Oy

Laurea ja perhekuntoutuspalveluja lastensuojelun asiakasperheille tarjoava Kotoraitti Oy ovat solmineet avainkumppanuussopimuksen. Avainkumppanuus mahdollistaa Laurean ja Kotoraitin tiiviin ja monipuolisen yhteistyön muun muassa opiskelijoiden harjoitteluiden osalta.

Kotoraitti tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhekuntoutuspalveluja lastensuojelun asiakasperheille. Yrityksen toiminnan ytimessä on perhekuntoutus, jota se toteuttaa neljässä yksikössä. Kuortaneelta lähtöisin olevalla Kotoraitilla on tällä hetkellä yksiköitä myös Keravalla, Seinäjoella ja Tampereella.

-    Kun perustimme yksikköä Keravalle, oli Uusimaa meille toiminta-alueena uusi. Olemmekin halunneet lähteä rakentamaan yhteistyötä Laurean kanssa, jotta pääsemme paremmin tekemään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa muun muassa harjoitteluiden ja sijaisuuksien osalta, kertoo avainkumppanuuden lähtökohdista Kotoraitti Oy:n Etelä-Suomen palvelujohtaja Anne Terävä.

Yhteistyön myötä Kotoraitti haluaa antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua lastensuojeluun perhekuntoutuksen näkökulmasta. Kotoraitin yksiköissä on opiskelijoille tarjolla monipuolisia harjoittelupaikkoja:

-    Perhekuntoutuspalvelut sisältävät koko perheen elämäntilannetta kohtaavaa, kuntouttavaa työskentelyä, vaikka keskiössä aina onkin lapsen hyvinvointi. Opiskelijat saavatkin harjoittelujaksolla kokemusta yksilötasolla eri ikäisten perheenjäsenten ja toisaalta koko perheen perhekuntoutuksen prosesseista, Terävä kuvailee.
-    Harjoittelujaksojen lisäksi teemme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä mm. lastensuojeluun kohdentuvissa opinnäytetöissä sekä tarjoten mahdollisuutta tulla tutustumaan paikanpäälle yksiköihimme. 

Avainkumppanuus Laurean kanssa mahdollistaa myös erilaiset opiskelijoiden kanssa tehtävät kehittämisprojektit. Kotoraitilla yhteisiin kehittämisprojekteihin suhtaudutaan avoimin mielin. Molemminpuolista yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä myös koulutusten osalta.

-    Tulevaisuudessa voimme varmasti toteuttaa Laurean kautta erilaisia täsmäkoulutuksia, jotka antaisivat työntekijöillemme mahdollisuuden syventää osaamistaan tietyillä alueilla, palvelujohtaja Anne Terävä sanoo.
-    Toisaalta vaihdamme myös mielellään Laurean kanssa ajatuksia sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen liittyen. Voimme tuoda keskusteluun näkemystämme siitä, millaisia osaamistarpeita lastensuojelun kentällä nähdään erityisen tärkeinä.

Jo tulevan kesän aikana Laurea ja Kotoraitti tekevät yhteistyötä muun muassa sosionomiopiskelijoiden lastensuojelun opintojaksolla. Kotoraitin asiantuntijat osallistuvat opintojaksolle ja jakavat opiskelijoille kokemuksiaan perhekuntoutuksesta ja perheiden erilaisista haasteista sekä niihin vastaamisesta.

Lue lisää Laurean avainkumppanuusmallista.

Lisätietoja: