Siirry sisältöön

Outi Leminen on vuoden alumni 2020

Sairaanhoitaja Outi Lemiselle myönnettiin vuoden alumnipalkinto 12.11. järjestetyssä Alumniwebinaarissa.

Vuoden alumnipalkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien erityisen ansioituneelle alumnille, joka tuo toiminnallaan esiin positiivisesti laurealaisuutta sekä koulutusta. Tänä vuonna palkinnolla haluttiin kunnioittaa myös sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuotta.

Vuoden 2020 alumnipalkinto myönnettiin sairaanhoitaja Outi Lemiselle. Valinnan perusteena oli päämäärätietoinen oman osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä aktiivisuus alumnitoiminnan kehittämisessä. Outi tuo ylpeydellä esiin laurealaisuuttaan.

— Näin poikkeuksellisena vuonna on todella merkityksellistä tulla valituksi. Olen todella kiitollinen ja otettu, Outi iloitsee.

Palkinnon jakoi torstaina 12.11. järjestetyssä Alumniwebinaarissa entinen rehtori Pentti Rauhala, jonka nimeä palkinto myös kantaa.

”Parasta on mahdollisuus itsensä kehittämiseen”

Outi valmistui Laureasta vuonna 2013 terveydenhoitajaksi. Valmistumisen jälkeen hän suoritti vielä sairaanhoidon ylemmän ammattikorkeatutkinnon XAMKissa. Laureassa vietettyä aikaa Outi muistelee lämmöllä. Erityisenä piirteenä hän mainitsee yhteisöllisyyden:

— Laureassa ilmapiiri oli aina todella lämmin. Minulla on edelleen joka kerta käydessäni kampuksella sellainen olo, kuin tulisin kotiin, hän hymyilee.

Opintojen alussa Outilla oli selvä visio siitä, että hän haluaa valmistuttuaan olla kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitajan tehtävät eivät kuitenkaan olleet sitä, mihin hän lopulta hakeutui.

— Urapolkuani kuvaa ehkä parhaiten monipuolisuus. Olen ollut töissä todella erilaisissa ympäristöissä neuvolasta korvaushoitopoliklinikkaan ja päivystyssairaalaan. Kehittäminen ja osaamisen laajentaminen motivoivat minua todella paljon. Tässä työssä ihmisiä pitää osata hoitaa kokonaisuutena, eikä vain yhtenä sairautena. Monipuolinen kokemus on voimavara, hän kertoo.

Tällä hetkellä Outi työskentelee HUSin Haartmanin sairaalassa kardiologisessa yksikössä sairaanhoitajan tehtävissä. Hänen vastuulla on lisäksi henkilöstön osaamista kehittävien koulutusten järjestäminen ja harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjaaminen.

Vaikka työ päivystysympäristössä voi olla välillä hektistä ja koko ajan on pysyttävä tilanteen tasalla, Outi nauttii työstään. Parasta on mahdollisuus itsensä kehittämiseen, sekä yhdessä tekeminen:

— Tiimin jäsenenä voi oppia valtavasti uutta ja kehittää itseään moniammatillisessa ympäristössä. Tällaisessa ympäristössä ei olla koskaan yksin ja kukaan ei osaa tehdä kaikkea. Yhdessä tekeminen ja konsultaation mahdollisuudet ovat kyllä ehdottomasti parasta.

Outin vinkki opiskelijoille on hankkia monipuolista osaamista, eikä jäädä urautumaan:

— Tämä pätee kaikkiin aloihin. Jos jokin asia kiinnostaa erityisesti, on tärkeää hankkia osaamista monipuolisesti myös sen ympäriltä. Monipuolisuus tukee yhteen erikoistumisalaan keskittymistä.

Aktiivinen alumnitoimija

Outi on yksi Laurean alumnitoiminnan pitkäaikaisimpia kehittäjiä ja on ollut mukana heti valmistumisestaan lähtien. Palo alumnitoimintaan syntyi Outin mukaan jo opintojen aikana:

— Olin koko opiskelujen ajan todella aktiivisesti mukana opiskelijakunta Laureamkon toiminnassa. Alumnitoimintaan lähteminen oli tavallaan luonnollinen jatkumo jatkaa korkeakoulun kehittämistä.

Outi käy säännöllisesti vierailevana luennoitsijana opintojaksoilla ja hän on pidetty puhuja. Outin mukaan vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on ollut todella antoisaa:

— Opiskelijoiden kanssa joutuu haastamaan omaa ammatillisuuttaan eri tavalla, kuin sairaalaympäristössä. Siellä tarkastelee omaa työtään työyksikön tarpeiden kannalta, mutta luennolla joutuu miettimään omaa osaamistaan perinpohjaisesti ja sanoittamaan sen niin, että opiskelijat ymmärtävät perusteet ja voivat rakentaa omaa osaamistaan sen kautta. Minulla on haaveena ryhtyä tulevaisuudessa hoitotyön lehtoriksi ja luennoitsijapankki on ollut sitä haavetta ajatellen hyvä juttu.

Erityisen lähellä Outin sydäntä on kuitenkin koulutuksen kehittämiseen osallistuminen Alumni Advisory Boardin jäsenenä.

— Sairaanhoitaja koulutus on vielä suhteellisen nuori ja hakee vielä suuntaa. Olen ollut eri foorumeissa pohtimassa sitä, miten opintoja kannattaa järjestää ja mitkä ovat opiskelijoiden toiveita ja tarpeita koulutuksen suhteen. Toivon, että tulevat kollegani tuntevat saavansa riittävät valmiudet toimia tällä alalla ja toivottavasti myös jäävät tälle alalle.

Laurealaisuus tarkoittaa Outille kehittämismyönteisyyttä, innovatiivisuutta ja ketteryyttä kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä.

— Laureassa ollaan ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan. Laurealaisuus on itselleni iso asia, jolla määrittelen itseni. Se identiteetti muodostui niin vahvaksi, että sitä on vaikea lähteä enää rikkomaan. Minusta tuntuu, että olen saanut hyvät lähtökohdat uralle Laureasta ja toivon, että pystyisin jollain tavalla olemaan mukana tukemassa nykyisiä ja tulevia opiskelijoita uransa alkutaipaleella.