Siirry sisältöön

Opiskelijat kehittivät Bonne Juomien brändiä ja uusia palvelukonsepteja

Kevään opiskelijaprojekteissa kehitettiin avainkumppanimme Bonne Juomien brändiä somemarkkinoinnin keinoin ja ideoitiin Bonne-tuotteille uusia, innovatiivisia käyttötarkoituksia.

Kuvituskuva

Huhtikuussa 2021 järjestettiin kaksi opintojaksoa, joissa toimeksiantajana toimi lohjalainen hedelmä- ja marjatuotteiden valmistaja Bonne. 

Uudenlaisia, innovatiivisia palvelukonsepteja

Palveluinnovaatiot -opintojaksolla kehitettiin uusia palvelukonsepteja Bonne Juomille. Opiskelijaprojektien tavoitteena oli kasvattaa Bonne Juomien näkyvyyttä ja lisätä On the Go- tuotteiden käyttöä liiketoiminnan edistämiseksi. Opiskelijaryhmät ideoivat uusia käyttötarkoituksia Bonnen tuotteille ja pohtivat, miten heidän resepteilleen saisi enemmän näkyvyyttä. 

Kehitysideoidensa tueksi opiskelijatiimit tekivät käyttäjäkyselyitä, joissa he selvittivät muun muassa kuluttajien suhtautumista uusien tuotteiden käyttöönottoon ruoanlaitoissa, suosituimpia mehukeittojen makuja, mehupurkin ideaalikokoa ja mihin tarkoitukseen kuluttajat Bonnen tuotteita käyttävät.  Tiimeissä ideoitiin esimerkiksi, miten Bonne voisi erottua kilpailijoista ja millaisia uusia kanavia Bonne voisi ottaa tulevaisuudessa käyttöön tavoittaakseen kohderyhmänsä parhaiten. 

- Tämä on ollut yksi monipuolisimmista kursseista, joissa olen ollut mukana ja tässä oli todella mielenkiintoinen tehtävänanto. Opettajat on koko ajan olleet mukana tukemassa, kuvailee toisen vuoden restonomiopiskelija Samu Reinikainen.

- Jokaisen tiimin esityksessä oli uutuusarvoa. Esityksissä tuotiin myös laajasti eri näkökulmia ja mahdollisia uusia palveluita esille, Laurean lehtori Henry Lybäck kuvailee projektiesitysten antia. 

Tiimit työskentelivät tiiviisti yhdessä koko opintojakson ajan.

- Meidän ryhmä on toiminut todella hyvin yhteen, heti alussa valitsimme jokaiselle sopivan roolin. Hyödynsimme jokaisen vahvuuksia ja toisaalta pystyimme paikkamaan heikkouksia toisten vahvuuksilla, kertoo restonomiopiskelija Emma Sassi

Bonnen asiantuntijat olivat myös aktiivisesti mukana antamassa opiskelijoille palautetta ja kehitysideoita. Mukana toimeksiantajina Bonnelta olivat toimitusjohtaja Matti Väänänen, yhteyspäällikkö Alpo Miettinen ja hallintopäällikkö Merja Jossfolk. Bonnelaisten lisäksi mukana opiskelijoiden esityksiä kuuntelemassa olivat AD Susanna Kaharinen mainostoimisto Synergiasta ja brändijohtaja Lotta Qvick Conaxess Tradelta.

Bonnelaiset olivat erittäin tyytyväisiä opintojakson ideoihin ja suunnitelmiin.

- Tiimit olivat paneutuneet tehtäviin hyvin ja tehneet oikein hyvää taustatyötä. Esitykset olivat laadullisesti hyviä ja esiintyjät tiesivät, mistä puhuvat, sanoo Lotta Qvick.

- Uutuustuotteiden saaminen uusiin pöytiin on haastavaa, opiskelijoilta saimme hyviä ideoita näistä tuotteista viestimiseen, Alpo Miettinen toteaa. 

- Ehkä me löydettiinkin näistä ideoista se Bonnen lähde, Matti Väänänen iloitsee. 

Opiskelijat saivat opintojakson aikana kannustusta ja positiivista palautetta Bonnelta, mikä koettiin erittäin motivoivana. 

- Kun saimme positiivista palautetta meidän ideoista, se kannusti panostamaan joka ikiseen esitykseen, jonka teimme, toteaa restonomiopiskelija Tuuli Koski-Vähälä.

Brändin kehittämistä ja tunnettavuuden lisäämistä

Brändin johtamisen ja kehittämisen opintojaksolla puolestaan kehitettiin Bonne-brändin tunnettavuutta sosiaalisen median markkinoinnin avulla. Bonne on mielenkiintoinen suomalainen brändi, joten otimme tämän kehittämishaasteen innostuneena vastaan. 

- Koemme tärkeänä, että opiskelijat saavat aitoja työelämähaasteita ratkaistavaksi. Bonne on tehnyt paljon työtä brändinsä kehittämiseksi, mutta uudet tuoreet näkökulmat olivat heille tervetulleita, ja brändi tunnettavuuden kasvattaminen kansainvälisten ja isojen kilpailijoiden kentässä on tärkeää. Bonnelaisten kanssa on ollut mutkatonta ja antoisaa tehdä yhteistyötä kaikin puolin, ja opiskelijat ovat saaneet heiltä hyvin palautetta, iloitsee Laurean lehtori Johanna Lunkka.

Opintojaksolla kahdeksan opiskelijatiimiä teki Bonnelle kokonaisvaltaisen brändin kehittämissuunnitelman, joka sisälsi brändin strategian tarkastelun sekä konkreettisen ehdotuksen kehittämistoimenpiteiksi. Jokaisella ryhmällä oli kohderyhmänä joko lapsiperheet, nuoret aikuiset tai yli 45-vuotiaat aikuiset.

- Tuntuu, että bonnelaiset olivat aidosti mukana opintojaksolla ja heiltä on tullut todella paljon sekä rakentavaa palautetta että kehuja. On välittynyt vahvasti, että he ovat aidosti iloisia meidän esityksistä ja ideoista, joka on ollut todella kiva huomata. Yhteistyö Bonnen kanssa on ollut todella arvokasta, sanoo Anu Levander, 1. vuoden liiketalouden polkuopiskelija. 

Bonne sai opintojaksolta useita eri ideoita brändinsä markkinointiviestintään ja brändin tunnettavuuden kehittämiseen liittyen. Ideat liittyivät muun muassa erilaisiin sosiaalisen median kilpailuihin ja kampanjoihin, vaikuttajamarkkinointiin sekä esimerkiksi viestinnän vuosikelloihin.

- Kaikissa esityksissä tuli hyvin esille, mihin asioihin ja arvoihin Bonnen kannattaa markkinoinnissa keskittyä, Susanna Kaharinen kiittelee.  

Toimeksiantoon sisältyi kehittämissuunnitelman lisäksi myös tutkimustoimeksianto. Tiimit tekivät yhteistyössä laajan kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää muun muassa brändin tunnettavuuden nykytilaa, asiakkaiden ostotottumuksia, valintakriteereitä sekä somen käyttöä. Lisäksi opiskelijat haastattelivat kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä tuoteryhmän käyttöön liittyen sekä asiakaspersoonien määrittelemiseksi.

- Kun mukana oli oikea toimeksiantaja, niin pääsimme suunnittelemaan oikeita asioita, joita yritys voi tulevaisuudessa toteuttaa, kertoo Tuomas Aarrevuo, liiketalouden 3 vuoden opiskelija.

- Opin tällä opintojaksolla ymmärtämään yrityksen toimintaa ja sain kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon markkinointi ja esimerkiksi sometilin ylläpitäminen yritykseltä vaatii, jatkaa Anu Levander.

- Meillä oli ryhmä, jossa kaikki uskalsivat tuoda mielipiteitään esille ja se dialogi, mitä käytiin, oli todella antoisaa ja kaikki toivat omia näkökulmiaan esille. Erilaiset näkökulmat myös haastavat omaa ajattelua ja muilta ryhmiltäkin saa uusia ideoita, Aarrevuo pohtii.  

Lisätietoja: