Siirry sisältöön

Nyt kirjoitetaan Suomen tulevaisuuden otsikot

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään Suomen tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi tinkiä, vaan niihin on investoitava vahvasti. Laurea on mukana vetoamassa hallitusneuvottelijoihin.

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä elinkeinoelämän järjestöt muistuttavat tänään hallitusneuvottelijoita laadukkaiden koulutusinvestointien tärkeydestä. Yhteisen viestin mukaan hallitusneuvottelujen linjaukset ratkaisevat sen, millaisia uutisia koulutuksesta kirjoitetaan vuonna 2023.
 
– Halusimme laajalla joukolla yhteisesti muistuttaa hallitusneuvottelijoita koulutuksen merkityksestä. Investoinneista koulutukseen on tällä kertaa pidettävä kiinni. Toivomme, että hallitusneuvotteluissa tunnistetaan vakava huoli maamme tulevaisuudesta, eikä koulutus jää muiden asioiden jalkoihin.
 
– Kasvatus, koulutus, tiede ja tutkimus ovat maamme keskeiset menestystekijät. Me suomalaiset teemme yhdessä tulevaisuuden otsikot, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa. 
 
Yhteisessä viestissä ovat Laurean lisäksi mukana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Akava, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Sivistystyönantajat, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen Vanhempainliitto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Metropolia ja Savonia, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL.
 
Yhteisöjen yhteinen kokosivun ilmoitus julkaistiin 15.5. Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aamulehdessä, Turun Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Kalevassa.
 
Lisätietoja:
puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ, puh. 0500 652 872