Siirry sisältöön

Mentori tuo vuosikymmenten osaamisensa opiskelijoille

Ulkomaankaupan veteraani Pekka Heino on toiminut opiskelijaryhmien mentorina lukuisissa projekteissa Laureassa jo kymmenen vuoden ajan.

Pekka Heino, Waltteri Koiviosto ja Miro Vivolin.

-    Kannettu vesi ei kaivossa pysy, toteaa pankkialalla kansainvälisissä johtotehtävissä pitkän työuran tehnyt Pekka Heino, kun keskustelunaiheena on pk-yritysten kansainvälisen kaupan osaaminen.
-    Kun aloitin uraani 50 vuotta sitten, oli suomalaisten pk-yritysten ongelmana heikko osaaminen vientikaupassa. Surullista on se, että tilanne on pitkälti sama tänäkin päivänä.

Muun muassa Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n vuosina 2018 ja 2019 teettämien Vientikaupan rahoitusbarometrien sekä Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 julkaiseman Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat puutteita pk-yritysten viennin rahoitusosaamisessa.

Nämä havainnot ovat toimineet lähtökohtana Laurean liiketalouden opiskelijoiden toimintatutkimuksessa, jossa pelin avulla tutkittiin, kuinka hyvin pk-yritykset osaavat suojautua luottoriskeiltä ja tuntevat erilaisia rahoitusinstrumentteja. Nyt tämän tutkimuksen tulokset on koottu Laurean julkaisusarjassa ilmestyneeseen julkaisuun ”Tuurillako vientikauppaa käydään? Toimintatutkimus pk-yrityksille riskienhallinnasta ja rahoitusosaamisesta TradeAway-mobiilipelin avulla”.

TradeAway-peli opettaa vientikaupan päätöksentekoa

TradeAway on Laureassa kehitetty peli, joka tarjoaa yhden ratkaisun pk-yritysten osaamisvajeeseen. Pelaamalla voi harjoitella vientikaupan päätöksentekoa, ongelmanratkaisua ja riskinottoa. Peliä ovat olleet kehittämässä niin opiskelijat, asiantuntijat, yrittäjät kuin opettajatkin.

Asiantuntijana TradeAway-pelin kehittämisessä sekä juuri ilmestyneessä julkaisussa on ollut myös Pekka Heino. Jäätyään eläkkeelle pankkialalta Heino on toiminut Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osastossa neuvonantajana ja tehnyt lehtori Annemari Kuhmosen aloitteesta Laurean kanssa yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan. Hän on mentoroinut Laurean opiskelijoita lukuisissa projekteissa.

-    Kansainvälinen kauppa on alue, jota täytyy opetella vuosien ajan – ja sitä voi oppia vain tekemällä, Heino sanoo.

Hyvinkään kampuksella liiketaloutta opiskeleva Miro Vivolin on ollut mukana useissa opiskelijaprojekteissa,  joissa TradeAway-peliä on kehitetty. Hän osallistui myös kolmen muun opiskelijan kanssa Tuurillako vientikauppaa käydään? –julkaisun kirjoittamiseen.

Vivolin kiittää Pekka Heinon mentoroinnin merkitystä projekteissa:

-    Jos verrataan tiedonlähteenä kirjoja ja asiantuntijaa, jolla on kymmenien vuosien kokemus, niin mentori on ylivertainen apu projektille, Vivolin kuvaa yhteistyötä Heinon kanssa.
-    Keskusteluissa nousee myös esiin aivan erilaisia asioita ja yksityiskohtia kuin mihin voisi päästä käsiksi kirjallisuuden avulla.

Opiskelijat työllistyvät ulkomaankaupan tehtäviin

TradeAway-projekti ja muut vientikaupan projektit, joissa Heino on toiminut mentorina, ovat auttaneet monia projekteihin osallistuneita opiskelijoita työllistymään ulkomaankaupan työtehtäviin eri yrityksiin.

Yksi Heinon mentoroinnin myötä vientikaupasta innostuneista opiskelijoista on Nordeassa Trade Finance Customer Officerina työskentelevä Waltteri Koivisto, joka teki myös opinnäytetyönsä TradeAway-pelin tuotekehityksestä.

Waltteri Koivisto kokee Heinon vaikuttaneen merkittävästi opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen:

-    Pekka on käytännönläheisellä ja selkeällä mentoroinnillaan auttanut ymmärtämään vientikaupankäyntiin liittyviä käsitteitä ja sääntöjä. Hänen asiantuntijuutensa ja kokemuksensa tulee esille siinä, miten vaivattomasti vientikaupankäyntiin ennakkoon perehtymätön opiskelija ymmärtää Pekan avulla kansainvälisen kaupan perusteet, hän kuvailee.

Myös Koivisto haluaa rohkaista pk-yrityksiä vientikauppaan ja ehdottaa ratkaisuksi mentorointia:

-    Jos yhtä laadukasta mentorointia tarjottaisiin suomalaisille pk-yrityksille, sillä olisi suuri merkitys suomalaisen vienti/tuontikaupan kehitykseen. Monet pienemmät yritykset jättävät potentiaaliaan käyttämättä, koska heiltä puuttuu tarvittava tieto ja uskallus kansainväliseen kaupankäyntiin, Koivisto sanoo.

-    Pekan osaamisella varustetun asiantuntijan saaminen mentoriksi Laureaan on tarjonnut arvokasta tietoa laajalle opiskelijajoukolle, mistä on syytä olla ylpeä. On ollut etuoikeus saada osallistua projekteihin, joissa Pekka on toiminut mentorina ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä opiskelijoiden, Laurean sekä kansainvälisen kaupankäynnin hyväksi.

Myös Pekka Heino itse kuvaa yhteistyötä opiskelijoiden ja projektien ohjauksesta vastaavan Kuhmosen kanssa palkitsevaksi tiimityöksi. Erityisesti hän arvostaa sitä, että opiskelijat osaavat tehdä hyviä kysymyksiä ja haastaa keskusteluissa:

-    Tietyssä vaiheessa opiskelijat oppivat myös kyseenalaistamaan sanomisiani hyvällä, rakentavalla tavalla. Vientikaupankaan alalla ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia, vaan maailma muuttuu koko ajan, Heino kuvailee.

-    Pitää myös muistaa, että onnistunut mentorointiprojekti vaatii Kuhmosen kaltaisen priimusmoottorin, joka löytää verkostostaan sopivan henkilön, tuntee kansainvälistä kauppaa oman kokemuksensa kautta ja pitää osaavalla pedagogisella otteella kokonaisuuden kasassa, hän jatkaa.

Lisätietoja: