Siirry sisältöön

Makupaloja varhaiskasvatuksen opettajan osaamisesta

Laurea toteuttaa varhaiskasvatuksen opettajan täydennyskoulutuksen sosionomitutkinnon suorittaneille.

Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutetaan aikaisemmin sosionomin tutkinnon suorittaneille varhaiskasvatuksen opettajan 60 opintopisteen täydennyskoulutus lukuvuonna 2019-2020. Opintoihin valittiin 120 opiskelijaa ympäri Suomea, joiden kanssa Tikkurilan, Hyvinkään ja Otaniemen varhaiskasvatuksen lehtorit työskentelevät vuoden ajan verkon välityksellä.

Varhaiskasvatuksen opettaja opinnoissa opiskellaan varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa, lapsiryhmän ohjaamista ja varhaiskasvatuksen erityiskysymyksiä sekä tehdään opinnäytetyö ja harjoittelu.

Yhdessä Otaniemen lehtorien ohjaamassa oppimistehtävässä perehdytään mm. huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön soveltamalla ja innovoimalla osallisuutta tukevia menetelmiä yhteistyön toteuttamiseksi ja edistämiseksi.

Tavoitteena on etsiä uusia menetelmällisiä ja innovatiivisia menetelmiä, joita voi upeasti hyödyntää tulevaisuudessakin omassa työssään esimerkiksi lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa ja vanhempainilloissa.

Osallisuuden, dialogisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittämisen avulla huoltajat saavat varhaiskasvatuksen työntekijöiltä tukea kasvatustyöhönsä sekä pääsevät vaikuttamaan varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Esimerkin täydennyskoulutuksen opiskelijoiden ansiokkaasta tuotoksesta voi katsoa tästä linkistä. Kyseessä on Noora Grönholmin, Elina Lappalaisen, Anja Oravalan ja Satu Vallin tekemä video vanhempainillassa tapahtuvasta fasilitoinnista vanhempien osallisuuden tukemiseksi.

Lisätietoja: