Siirry sisältöön

Uusi hanke edistää maahanmuuttajataustaisten jatko-opiskelua korkeakouluissa

”Maahanmuuttajaopiskelijan ääni - kokemuksia opintopolusta” -hankkeelle myönnetty rahoitus.

Laurea-ammattikorkeakoulu sai rahoituksen ”Maahanmuuttajaopiskelijan ääni - kokemuksia opintopolusta” -hankkeelle. Hankkeen tavoitteina on tuottaa myös malleja ja keinoja joilla edistetään toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä ja työelämään integroitumista.

Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian ja Porvoon Point Collegen ”Maahanmuuttajaopiskelijan ääni - kokemuksia opintopolusta” -hankkeelle.

Pitkään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa

Laurea-ammattikorkeakoulu on tehnyt jo pitkään yhteistyötä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa ja tarjonnut niissä opiskeleville väyläopintoja, joiden tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin.

Nyt rahoitettavassa tutkimushankkeessa erityisen huomion kohteena ovat maahanmuuttajataustaiset toisen asteen opiskelijat.  Hankkeessa kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten opiskelu toisella asteella on tukenut kotoutumista, kielen oppimista, koulutus- ja työuralla etenemistä, oppimistuloksia, sekä tekijöitä, jotka ovat edistäneet tai heikentäneet opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun.

Koulutus edistää kotoutumista

Hankkeen tavoitteina on tuottaa myös malleja ja keinoja joilla edistetään toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä ja työelämään integroitumista. Lisäksi selvitetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kokemuksia yhdessä työskentelystä. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. kulttuuriorientaatiot ja niiden muutokset. 

Hankkeen aikana etsitään hyviä käytänteitä sekä sellaisia rakenteita, jotka edistävät siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ohjausmallit, joiden avulla maahanmuuttajia ohjataan nopeasti heille soveltuviin koulutuksiin.

Koulutus nähdään yhtenä tärkeimpänä kotouttamista edistävänä tekijänä. Hankkeen yhteiskunnallinen tavoite on, että sen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa mm. kotouttamista edistävässä päätöksenteossa sekä sujuvien opintopolkujen rakentamisessa maahanmuuttajille.

Hanketta ovat toteuttamassa Laurean lisäksi Omnia (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä), Luksia (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) sekä Porvoon Point College.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 360 000€, rahoittajana Opetushallitus.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta