Siirry sisältöön

Lauttasaaren Senioritalo avainkumppaniksi

Lauttasaaren Senioritalo pilotoi montessoripedagogiikkaa ikäihmisille ensimmäisenä Suomessa.

Toiminnanjohtaja Eva Keskilammi (2. oikealta) tapasi laurealaisia Leppävaaran kampuksella marraskuussa.

Laurea ja helsinkiläinen Lauttasaaren Senioritalo ovat käynnistäneet avainkumppaniyhteistyön. Yhteistyö nivoutuu ainutlaatuisen kokeilun ympärille, jossa Lauttasaaren Senioritalosta on lähdetty kehittämän ensimmäistä palvelutaloa Suomessa, joka hyödyntää toiminnassaan montessoripedagogiikkaa. 

Montessoriopetusta on perinteisesti hyödynnetty erityisesti varhaiskasvatuksessa. Siinä yksi keskeisimmistä kasvatustavoitteista on lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen, johon kuuluu lapsen omatoimisuuteen perustuva ohjaus ja aikuisen tasavertainen asenne lapseen. Montessori for Dementia and Aging -menetelmässä näitä ajatuksia hyödynnetään ikäihmisten tukemisessa ja erityisesti keskitytään heidän toiminnallista kapasiteettia vahvistaviin toimintatapoihin. 

- Yhteistyön tavoitteena Laurean kanssa on, että Montessorifilosofian käyttöönotto meillä etenee. Tässä esimerkiksi opiskelijoiden opinnäytetyönä tehtävät tutkimukset voivat olla tukena, kertoo Lauttasaaren Senioritalon toiminnanjohtaja Eva Keskilammi

Ensimmäinen yhteistyönä toteutettava opiskelijaprojekti on myös alkamassa keväällä. Siinä Laurean opiskelijat paneutuvat Lauttasaaren Senioritalon opasteisiin ja kehittävät niitä palvelumuotoilua hyväksikäyttäen.

Lauttasaaren Senioritalo on vuodesta 1975 toiminut palvelutalo, jonka toiminnasta vastaa yleishyödyllinen, voittotavoittelematon Lauttasaaren vanhustentalosäätiö. Senioritalossa asuu 108 asukasta, joiden keski-ikä on 86 vuotta. Työntekijöitä talossa on hieman yli 30. 

- Yhteisöllisyys on meille aivan keskeinen asia, jota pyrimme tukemaan. Parhaimmillaan meillä on vuosittain järjestetty jopa 400 erilaista tapahtumaa, mutta toki korona on tähän vaikuttanut kovasti, kuvailee toiminnanjohtaja Keskilammi.

- Yhteisöllisyys tuo arkeemme iloa ja välittämistä, mikä näkyy esimerkiksi henkilökunnan ja asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa erityisen hyvin. 

Lisätietoja: