Siirry sisältöön

Laurean uudessa julkaisusarjassa ohjeita turvallisempaan matkustamiseen

Tiina Ranta ja Soili Martikainen kirjoittivat yhdessä kattavan sarjan matkustusturvallisuutta koskevia oppaita.

Kiinnostus turvallisuusjohtamiseen, riskienhallintaan ja lainsäädäntöön yhdistää Tiina Rantaa ja Soili Martikaista. Kaksikko on kirjoittanut yhdessä useita turvallisuutta käsitteleviä julkaisuja, joista viimeisimmän aiheena on ulkomaantyön turvallisuus.

Laurean turvallisuusjohtajana työskentelevä Tiina Ranta kertoo kirjoittamisen olevan heille molemmille pääasiassa harrastus. Yhdessä turvallisuuden ja riskienhallinnan lehtori Soili Martikaisen kanssa he ovat kirjoittaneet yhteisiä oppaita jo vuosia.

Tavoitteena onnistunut matka

Matkustusturvallisuutta koskevaan julkaisusarjaan kuuluu pääteoksen lisäksi neljä muuta opasta. Pääteos, Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa, on saanut rinnalleen Laurean opiskelijoille suunnatun oppaan sekä kaikille opiskelijoille tarkoitetun yleisoppaan. Lisäksi pöytälaatikossa julkaisua odottaa henkilökunnan opas sekä yritysten ja organisaatioiden johdon yleisopas.

- Olemme suunnitelleet julkaisua matkustusturvallisuudesta jo pitkään, Ranta kertoo.
- Korkeakoulut ja oppilaitokset kannustavat enenevässä määrin yhteisönsä jäseniä ulkomaille vaihtoon ja töihin. Olemme kuitenkin huomanneet, että matkustamisen lainsäädännön vaatimusten ja tosiasiallisen tekemisen välillä on eräänlainen juova. Päädyimme kirjoittamaan tämän julkaisun, koska haluamme, että korkeakoulut ja oppilaitokset voivat lähettää yhteisönsä jäseniä ulkomaille hyvillä mielin lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.

- Lainsäädännön velvoitteita on paljon, Martikainen täydentää.
- Halusimme myös korostaa riskien tunnistamisen tärkeyttä. Tunnistamalla riskit voidaan arvioida, kannattaako kohteeseen ylipäätään lähteä tai miten matkasta saisi mahdollisimman sujuvan.

Ranta ja Martikainen painottavat ennakoinnin tärkeyttä ja turhien riskien välttämistä. Henkilöstöä tai opiskelijoita ei pidä lähettää levottomille alueille tai vakavan epidemian keskelle. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda tunnetta, että matkustamista rajoitetaan.

- Tavoitteena on, että ihmiset lähtevät ulkomaille hyvillä mielin ja palaavat kotiin vielä paremmalla mielellä, Ranta painottaa.

Toimivaa yhteistyötä

Kirjottajakaksikon yhteistyö on hioutunut vuosien aikana saumattomaksi. Martikainen uskoo toimivan yhteistyön johtuvan ainakin osin siitä, että he ovat hyvin erilaisia kirjoittajia.

- Tiina kirjoittaa monisanaisemmin ja värikkäämmin, minä taas sellaista insinöörin lyhyttä, adjektiivitonta kieltä, lehtori naurahtaa.

Kirjoittajien välillä vallitsee syvä luottamus toisen ammattitaitoon. Molemmilla on lupa muokata toistensa tekstejä vapaasti kysymättä erikseen lupaa tai mielipidettä.

- Jos toinen on sitä mieltä, että tämä teksti ei sovi tähän, niin pois vaan ja eteenpäin! Meidän on niin helppoa kirjoittaa yhdessä, Ranta kiittelee.

Viimeisin julkaisusarja on saanut jo kehuja muiltakin toimijoilta. Lisäksi vakilukijat, eli oppilaitokset ja korkeakoulut, antavat aktiivisesti palautetta.

- Saamme usein kiitosta siitä, että yhdistämme teoriaa ja käytäntöä, Martikainen kertoo.
- Lisäksi saamme lukijoilta jonkin verran korjausehdotuksia ja vinkkejä siitä, mistä pitäisi seuraavaksi kirjoittaa.

Tiedossa on, että Rannan ja Martikaisen julkaisuja käytetään opintomateriaaleina ja valtakunnallisten työryhmien lähdemateriaaleina. Kirjoittajat suhtautuvat näihin meriitteihin kuitenkin nöyrästi.

- On mukavaa kuulla, että teksteillemme on nähty käyttöarvoa myös virallisissa yhteyksissä ja että niitä pidetään hyödyllisinä. Uutta tekstiä julkaistaessa ei kuitenkaan voi koskaan tietää, millaisen vastaanoton se saa, he painottavat.
 
- Teoksemme julkaistaan sähköisessä muodossa, jotta niiden muokkaaminen on tarvittaessa helppoa. Joskus on ollut esimerkiksi tarpeen selittää jotain asiaa paremmin, Martikainen toteaa.

Tekstin lisäksi kehuja on saanut myös julkaisujen ulkoasu.

- Iso osa positiivisesta palautteesta menee taitolle, Ranta kertoo.
- Haluamme luoda lukijoille positiivisia suggestioita, joita hyvät kuvat ja iloiset värit tukevat. Luettavuuskin paranee.

- Vaatimatonkin kirjoitus näyttää upealta, kun se on taitettu kauniisti, Martikainen hymyilee.


Tutustu julkaisuihin:
Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa
Turvallisesti ulkomailla - opiskelijan opas