Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeistus, päivitetty 26.10.

Nämä Laurean koronaohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi. Laurea seuraa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia toimintansa turvallisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Kuvituskuva

Ohjeistus päivitetty 26.10. Lisätty kappaleet Opetuksen järjestelyt keväällä 2021 ja Tilojen käyttö kampuksilla. Muut muutokset korostettu lihavoituna.

Nämä Laurean koronaohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi. Laurea seuraa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia toimintansa turvallisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Laureassa halutaan ensisijaisesti turvata uusien opiskelijoiden opinnot kampuksilla. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan paitsi nyt syksyllä 2020 opintonsa aloittavia, myös tammikuussa 2020 opintonsa aloittaneita. Turvallinen toiminta lähiopetuksessa tarkoittaa käsi- ja yskimishygieniasta huolehtimisen lisäksi suu-nenäsuojien tarjoamista opiskelijoille.

Jotta kampuksille saadaan tarvittavaa väljyyttä, aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opinnot toteutuvat pääsääntöisesti etänä. Opettajat sopivat tiedottavat järjestelyistä välittömästi opiskelijaryhmilleen. Tarvittaessa myös aiemmin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden lähiopetusta ja ohjausta on mahdollista toteuttaa kampuksilla pienryhmissä opintojen edistämiseksi. Opintoihin kuuluvat työpajat toteutetaan turvallisuusohjeita noudattaen kampuksilla. 

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveinä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta (Linkki THL:n sivuille). Kaikessa Laurean toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita.

Laurean opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisön jäsentä kannustetaan sitoutumaan Laurean yhteisiin pelisääntöihin.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Laureassa päivittäin. Johto kokoontuu viikoittain tilannekuvapalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mahdollisista muutoksista viestitään tarpeen vaatiessa.

Opetuksen järjestelyt keväällä 2021

Suunnittelun perustana on varautuminen pandemiatilanteeseen, jossa yhteiskuntaa ja terveydenhuoltoa kuormittaa edelleen aktiivisesti leviävä virus. Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen opiskelu- ja työympäristö sekä samalla turvata toiminnan jatkuvuus. Keskeistä on, että kehittämispäälliköiden johdolla yhteistyössä opettajien ja koulutussuunnittelijoiden kanssa sovitaan opetuksen järjestelyistä olemassa olevien olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti. 

Mallin tarkoituksena on jakaa kaikki opiskelijat neljään ryhmään ja toteuttaa kevään opetuksen järjestelyt koordinoidusti. Tätä mallia toteutetaan suunnittelussa toistaiseksi. Opintojaksojen opettajat ohjeistavat opiskelijoita opetuksen toteutuksesta.  

Opiskelijat jaetaan kevätlukukaudella 2021 ryhmiin seuraavasti:  

Opetus pyritään järjestämään lähiopetuksena kampuksilla: 

  • Ryhmä A1 (tammikuussa 2021 alkavat päivä- ja monimuotoryhmät)
  • Ryhmä A2 (opintojen pakollisiin työpajoihin osallistuvat, sis. kaikki koulutusalat)

Osa opetuksesta pyritään järjestämään lähiopetuksena kampuksilla:  

  • Ryhmä B (elokuussa 2020 alkaneet päivä- ja monimuotoryhmät)
  • Ryhmä C (tammikuussa 2020 ja aikaisemmin alkaneet päivä- ja monimuotoryhmät)

Suojien käyttö kampuksella

Laurea linjaa, että työntekijät käyttävät suu-nenäsuojia työskennellessään yhteiskäyttötiloissamme silloin, kun tilassa on samanaikaisesti läsnä muita ihmisiä. Opetustehtävissä kampuksilla toimivat työntekijät käyttävät maskeja työpajoissa ja muissa opetustehtävissä. Suojia saa Aulapalveluista. Työntekijöille on tarjolla myös kankaisia maskeja. Muusta käytöstä voi kysyä corona@laurea.fi:n kautta.

Opiskelijoiden kohdalla menetellään siten, että korkeakoulun arjessa kampuksilla on voimassa vahva suositus maskien käytöstä. Laurea tarjoaa opiskelijoiden käyttöön päivittäiset maskit. Työpajoissa, joissa turvaväleistä ei voida pitää kiinni, opiskelijat käyttävät maskeja. Laurea tarjoaa vuonna 2020 opintonsa aloittaneille lähi- ja monimuoto-opiskelijoille kaksi kangasmaskia.   

Lue lisää suojavarusteiden turvallisesta käytöstä kampuksilla tästä.

Sairaana tai oireisena ei tulla kampukselle

Sairaana tai oireisena ei Laurean kampuksille saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa Laurean arjen rutiineita.  Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.  

Lue lisää THL:n sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsidesiautomaatin kautta.

Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Tilojen käyttö kampuksilla

Opiskelijat voivat varata kampuksen tiloja tilanvarausjärjestelmästä omaa työskentelyä tai pienryhmätyöskentelyä varten. Mikäli tila varataan pienryhmätyöskentelyä varten, tulee opiskelijoiden huolehtia riittävistä turvaväleistä ja käsi- ja yskimishygieniasta sekä Laurea suosittelee vahvasti maskien käyttöä kampuksella. Maskin voi noutaa aulapalveluista. Jos tila varataan pienryhmätyöskentelyä varten, tulee tilavaraukseen kirjata kaikkien osallistujien nimet. Tämä nopeuttaa mahdollisten altistumisketjujen jäljittämisessä.

Palvelut kampuksilla

Kirjastot, opintotoimistot ja ServiceDesk palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistoissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Opintopsykologit ja terveydenhoitajat vastaanottavat asiakkaitaan kampuksilla huomioiden toiminnassaan Laurean turvallisuusohjeistukset. 

Riskiryhmään kuuluvat​

Opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmään, ilmoittavat siitä opintojakson opettajalle. Ilmoituksen jälkeen opettaja sopii opiskelijan kanssa opintojen suorittamisesta.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on Laureassa jo entisestään tehostettu. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina Laurean arjessa. Yhteiseksi tavoitteeksi suositellaan pintojen pyyhkimistä käytön jälkeen (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja pintojen pyyhkimiseksi.

Ulkomaanmatkat opiskelijoiden osalta

Opiskelijavaihtoja ei toteuteta syyslukukauden aikana. Laurean kv-palvelut ovat yhteydessä niihin opiskelijoihin, jotka ovat suunnitelleet lähtevänsä vaihtoon kevätlukukaudella 2021.  Kevätlukukauden opiskelijavaihtojen toteutuminen riippuu mm. kohdemaan tautitilanteesta.

Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa Turvallisuuspalvelut yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.

Ulkomaan matkan jälkeen opiskelijaa pyydetään pidättäytymään kampukselle tulosta kahden viikon ajaksi. Opintojen suorittamisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää 10 vuorokauden mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään corona@laurea.fi kautta.

Tapahtumat kampuksilla

Vain välttämättömimmät tapahtumat voidaan järjestää kampuksilla. Jokainen tapahtumanjärjestäjä tekee jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ilmoituksen tapahtumasta tästä linkistä. Tapahtuman  järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää Turvallisuuspalvelut. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Lisätietoja sähköpostilla corona@laurea.fi