Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeistus: Lisäämme lähiopetusta kampuksilla turvallisuudesta huolehtien

Elokuussa 2021 aloitamme uuden lukuvuoden lisäämällä lähiopetusta kampuksilla päivätoteutuksessa oleville tutkintokoulutuksen ryhmille. Tutkintokoulutuksen monimuotoryhmien opetus toteutetaan orientaatiojaksoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti etäopiskeluna. YAMK-opetus toteutetaan toistaiseksi kokonaan etäopiskeluna.

(Ohjeistus päivitetty 9.8.2021: opetuksen ohjeistus uusittu, palvelujen ohjeistusta uusittu, matkustusohje uusittu, etätyösuositus jatkuu) 

Päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Opetuksen järjestelyt 

Pandemiatilanne Suomessa jatkuu vaikeana, joten opetuksen järjestämisessä on edelleen noudatettava varovaisuutta. Turvallisen toiminnan varmistamiseksi järjestämme opetuksen toistaiseksi seuraavasti: 

 • Vuonna 2021 aloittavien ja aloittaneiden (kevät ja syksy) päivätoteutuksen opiskelijoiden opetus järjestetään kampuksilla lähiopetuksena.
 • Vuonna 2020 ja aiemmin aloittaneiden päivätoteutusten opiskelijoiden lähiopetusta lisätään koulutuksittain ja kampuksittain porrastaen niin, että kaikki ryhmät pääsevät vuorollaan mukaan lähiopetukseen, turvallisuus varmistaen. Pääpaino lähiopetuksen osalta on ydinosaamisen opetuksessa. Porrastuksesta huolehtivat hakukohteesta vastaavat kehittämispäälliköt ja koulutussuunnittelijat yhdessä opettajien kanssa niin, että opintojaksojen pedagogiset tarpeet tulevat otetuksi huomioon.
 • Monimuotototeutusten opiskelijoiden opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena, poikkeuksena syyslukukaudella 2021 aloittavien monimuoto-opiskelijoiden orientaatiot, jotka pidetään aikaisemman ilmoituksen mukaisesti kampuksella. 
 • Kaikkien YAMK-opiskelijoiden opetus järjestetään etäopetuksena, mukaan lukien orientaatiot.
 • Aloittavien ryhmien kampukselle saapuminen porrastetaan niin, että aulatiloissa samaan aikaan olevien henkilöiden määrä saadaan rajoitettua. Lounasaikaan pidettävän opetuksen päättymisaikoja porrastetaan mahdollisuuksien mukaan, ja ravintolatiloissa pyritään istumaan väljästi.
 • Karanteenissa olevien tai terveyssyistä poissa olevien opiskelijoiden opintojen eteneminen ja osaamisen kehittyminen varmistetaan pedagogisilla ratkaisuilla, esimerkiksi läsnäoloa korvaavilla itsenäisillä oppimistehtävillä.
 • Kaikki välttämätön lähiopetus, kuten opiskelijoiden opintoihin liittyvät pakolliset työpajat, järjestetään kampuksilla. Välttämätöntä lähiopetusta on opetus, jota ei voida etänä toteuttaa esim. kädentaitojen oppimisen vuoksi.
 • Kampuksilla ei toistaiseksi järjestetä tenttejä, lukuun ottamatta sairaanhoitajien valtakunnallisia kokeita.
 • Kaikki toiminta kampuksilla tapahtuu turvallisesti, riittävään väljyyteen pyrkien, hygieniasta huolehtien ja henkilömääriä edellisen mukaisesti rajoittaen. Edellytämme kampuksilla kasvosuojaimen käyttöä. 

Tilavaraukset tulee Peppi-järjestelmässä päivittää. Jos opintojakso siirtyy etäopetukseksi, tulee tieto päivittää järjestelmään. Tämä mahdollistaa kampuksilla olevan henkilömäärän seurannan. Neuvontaa on tarjolla joka keskiviikko klo 8 Teamsissa

Laurean kampuksilla ei toistaiseksi järjestetä yleisötapahtumia tai yksityistilaisuuksia. Liiketoimintaan ja TKI:hin liittyvät tilaisuudet arvioidaan riskiperusteisesti erikseen. 

Palvelut kampuksilla  

Kaikkien Laurean kampuspalvelujen käyttö edellyttää ohjeiden mukaisesti etäisyyden pitämistä, kontaktien minimoimista, hyvästä käsihygieniasta huolehtimista ja kasvomaskin käyttöä.  

 • Laurean kirjastot avataan elokuun puolivälissä rajoitetuille asiakasmäärille. Tarkistathan kirjastojen palveluajat ja mahdolliset poikkeukset:  Kirjastoihin voidaan ottaa samaan aikaan enintään puolet normaaliaikojen asiakasmäärästä. 
 • Laurean opintotoimistot ja ServiceDesk palvelevat verkossa ja kampuksilla. Suosittelemme käyttämään palveluita verkossa tai varaamaan palveluajan ruuhkien minimoimiseksi ja palvelun varmistamiseksi. 
 • Ravintolapalvelut avaavat viimeistään viikon 33 aikana, poikkeuksena Porvoon kampus, jolla ei toistaiseksi ole ravintolapalvelua. 

Opiskelijoiden ulkomaanmatkat   

Opiskelijavaihdot ulkomaille järjestetään toistaiseksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Laurean KV-palvelut ovat yhteydessä opiskelijoihin. Opiskelijan tulee ottaa huomioon myös ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää THL:n määrittämiin terveysturvallisuustoimiin liittyvää karanteenia tai muita seurauksia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteen corona@laurea.fi kautta. 

Etätyö ja työskentelypaikan kirjaaminen  

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston suosituksen mukaisesti Laureassa noudatetaan etätyösuositusta. Laurean henkilöstön jäsenet, joille etätyö on mahdollista, sopivat etätyöjärjestelyistä esihenkilönsä kanssa. Henkilöstö- ja muut sisäiset kokoukset järjestetään etänä.  

Korkeakoulun arjessa on mahdollista, että altistumisepäilyjä joudutaan selvittämään yhdessä terveydenhuollon kanssa. Tämän vuoksi kampuksilla työskentelevää Laurean henkilöstöä pyydetään kirjaamaan muistiin työntekopaikkansa työhuoneen tarkkuudella päivittäin. Tämä tieto auttaa ja nopeuttaa mahdollisten altistumisten selvittämistä. 

Riskiryhmään kuuluvat henkilöstön jäsenet  

Riskiryhmään kuuluvat henkilöstön jäsenet sopivat työn toteuttamiseen liittyvistä menettelyistä esihenkilönsä kanssa. He toimittavat Aavasta saamansa todistuksen riskiryhmään kuulumisesta HR:lle. Lähtökohtaisesti riskiryhmään kuuluvan henkilöstön jäsenen osalta pyritään mahdollistamaan etätyön jatkuminen. 

Henkilöstön ulkomaanmatkat  

Pyrimme mahdollistamaan TKI- tai liiketoiminnan työtehtäviin liittyvän, tarpeelliseksi katsottavan matkustamisen. Jokainen matka arvioidaan toistaiseksi erikseen tapauskohtaisesti, riskit arvioiden, UM:n maakohtaiseen arvioon perustuen. Riskiarviosta vastaavat esihenkilö, työntekijä ja turvallisuuspäällikkö/kehitysjohtaja yhteistyössä.    

Matkaa suunnittelevan tehtävänä on varmistaa, että paikallisten viranomaisten mukaan matkustaminen valittuun kohdemaahan on Suomesta mahdollista. Matkustamista suunniteltaessa on varauduttava myös siihen, että tilanne muuttuu äkisti, eikä matkaa voidakaan toteuttaa. Matkalle lähtijän tehtävänä on varmistaa vielä ennen lähtöä, että matkustaminen kohteeseen on turvallista ja mahdollista.  

Jokainen työmatkalle ulkomaille lähtevä laurealainen varautuu kotimaahan paluun yhteydessä THL:n määrittämiin terveysturvallisuustoimiin saapumismaasta riippuen.  

Laurea pyytää henkilöstön jäseniä vakavasti harkitsemaan vapaa-ajalla tapahtuvien ja riskialueille suuntautuvien ulkomaanmatkojen mahdollisia ei-toivottuja seurauksia, kuten esimerkiksi työyhteisön muiden jäsenten altistamista virukselle. Henkilöstön jäsen voi myös joutua kotiin palatessaan THL:n suosittelemaan omaehtoiseen karanteeniin, josta työnantaja ei voi olla vastuussa. Karanteeni tällaisessa tilanteessa ei välttämättä oikeuta työntekijälle suoraan etätyöjaksoa, jos työtehtävät eivät sitä puolla. Tämä voi tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee ottaa karanteenin ajaksi vuosilomapäiviä, saldovapaita tai palkatonta vapaata. Työntekijä sopii asiasta aina oman esihenkilönsä kanssa.  

Henkilökuntaan kuuluvat voivat kysyä apua matkustamisen turvallisuuteen liittyvissä asioissa osoitteen corona@laurea.fi kautta.  

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet  

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö sekä yhteisten ohjeiden noudattaminen:  

 • Kampuksille tullaan vain täysin terveinä. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, tulee viivytyksettä hakeutua kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.  
 • Kampuksilla käytetään kasvomaskia. Mikäli henkilö ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään kasvomaskia, hän käyttää henkilökohtaista kestokäyttöistä suojavisiiriä. Kasvomaskin/visiirin saa aulapalveluista. Myös omien maskien/visiirien käyttäminen on mahdollista. 
 • Laurea tarjoaa opiskelijoiden käyttöön päivittäiset maskit. Nämä maskit ovat joko kirurgisia suu-nenäsuojaimia tai FFP2-suojaimia. Yksistään kankaisten maskien käyttöä ei suositella. Lisäämme FFP2-tasoisten suojainten saatavuutta kampuksilla.
 • Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Heti kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. 
 • Huolehditaan riittävästä väljyydestä kampuksilla
 • Tehostetun siivouksen lisäksi tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja yhteiskäyttöisten pintojen pyyhkimiseksi
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen
 • Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita hankkimaan suositusten mukaiset rokotukset heti, kun se on mahdollista.
 • Opiskelijat voivat varata kampuksen tiloja tilanvarausjärjestelmästä omaa työskentelyä tai pienryhmätyöskentelyä varten turvaohjeita noudattaen. Jos tila varataan pienryhmätyöskentelyä varten, tulee tilavaraukseen kirjata kaikkien osallistujien nimet. Tämä nopeuttaa mahdollisten altistumisketjujen jäljittämisessä.  

Lue lisää koronavirukselta suojautumisesta THL:n sivuilta