Siirry sisältöön

Laurean kestävän kehityksen ohjelma on julkaistu

Kestävä kehitys on yksi Laurean strategian teemoista ja se ohjaa korkeakoulumme valintoja.

Tarkastelemme arvojemme mukaista vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja huomioimme kaikessa toiminnassamme niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin vaikutukset.

Parhaat edellytyksemme edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kansallisesti ja globaalisti on ydintoimintojemme, koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä aluekehityksen, kautta. Se, että opiskelijamme ja alumnimme pystyvät niin työelämässä kuin kansalaisinakin tunnistamaan toimintansa vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta, on yksi kestävän kehityksen tavoitteidemme kulmakivistä.

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnallamme luomme uutta tutkittua tietoa ja toimintamalleja, jotta kestävän kehityksen tavoitteita pystytään toteuttamaan tehokkaasti. Alueellinen yhteistyö paikallisten yritysten ja organisaatioiden sekä kumppaneidemme kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

- Hallituksen joulukuussa 2020 hyväksymä kestävän kehityksen ohjelma määrittelee entistä selkeämmin tavoitteet kestävän kehityksen strategisen teeman osalta ja toisaalta kuvaa ne toimintatavat, jolla organisaatiota johdetaan tavoitteiden saavuttamiseksi, Laurean vararehtori Kimmo Hannonen toteaa. 

Laurean kestävän kehityksen 2030 -ohjelmaa on valmisteltu asetetun työryhmän johdolla koko korkeakouluyhteisön kanssa vuoden 2020 aikana. 

Ohjelmaa suunnitellut ja koonnut työryhmä oli ilahtunut siitä, miten aktiivisesti Laurean opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät osallistuivat ohjelman työstämiseen. Saimme paljon arvokkaita ideoita, palautteita ja kehittämisehdotuksia kestävän kehityksen eri teemoista ja näkökulmista.

- Tämän voi myös katsoa todentavan sitä, miten tärkeänä kestävän kehityksen edistämistä Laurea-yhteisössä pidetään, Laurean kampuskehityksestä vastaava johtaja Elina Flemming iloitsee. 

Laurean kestävän kehityksen ohjelman edistymistä sekä konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi pääset seuraamaan osoitteessa www.laurea.fi/kestavalaurea 

Lisätietoja: