Siirry sisältöön

Laurea mukana Siuntion kunnan kehityksessä

Ammattikorkeakoulun ja kunnan välinen yhteistyö tuottaa opiskelijoille uutta osaamista, auttaa kunnan toimintaa ja luo väyliä tuleville mahdollisille työntekijöille kunnassa.

Laurean sosionomiopiskelijat Walkers-koulutus vol.2 syyskuussa 2018

Läntisellä Uudellamaalla oltiin jo vuosien ajan odotettu sosiaalialan koulutuksen käynnistymistä. Kun Laurea aloitti Lohjalla syksyllä 2017 sosionomikoulutuksen, hakijoiden määrä oli erittäin suuri; yli 20 hakijaa tavoitteli yhtä opiskelupaikkaa.

Siuntion nuorisotoimi ja Laurean Lohjan opiskelijat käynnistivät syksyllä 2017 Siuntion Walkers –kahvilan kanssa yhteistyön. Sosiaalialan opiskelijat suorittivat Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus -opintojakson osana Walkersin wapari-pätevyyden. Se antaa heille oikeuden toimia missä tahansa Walkers-kahvilassa myönteisen kohtaamisen aikuisena.
 
"Lohjan sosionomiopiskelijat pääsivät heti ensimmäisestä opintojaksosta lähtien tekemään aitoa asiakastyötä ja samalla kehittämään aluetta. Lehtori Janika Kyttä osallistui itsekin Walkers-koulutukseen opiskelijana. Laurean ja Walkersin yhteistyö on kansallisella tasolla ainutlaatuista", kiittelee kehittämispäällikkö Irene Väkevä-Harjula

Siuntion tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa (12.11.2018) mainitaan Laurean ja Siuntion kunnan yhteistyöstä: Nuorisotoimessa toteutettiin yhteistyö Laurean AMK:n sosionomiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat koulutettiin Walkers-vapaaehtoisiksi osana opintojaksoa. Tarkastuslautakunnan mielestä tämä osoittaa hyvin, kuinka yhteistyö oppilaitosten kanssa edesauttaa kunnan toimintaa ja luo väyliä tuleville mahdollisille työntekijöille kunnassa.

Yhteistyötä Siuntion ja Laurean kesken on toki tehty aiemminkin mm. kunnan verkkosivujen uudistamisessa,  matkailumarkkinoinnin apuna, varhaiskasvatuksen kyselyjen toteuttamisessa sekä varhaiskasvatuslain jalkauttamistyössä.

Lisätietoja: