Siirry sisältöön

Laurea mukana luomassa uusia hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioita

Co-created Health and Wellbeing -hankkeen infotilaisuudessa keskusteltiin Helsingin ja Vantaan tulevista terveys- ja hyvinvointipalvelukokeiluista.

Co-created Health and Wellbeing –hankkeessa, lyhyemmin CoHeWe, tavoitteena on edistää yritysten ja kaupunkin yhteistyötä ja olla mukana kehittämässä uusia asiakaslähtöisiä sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluita.

Laurea on hankkeessa mukana arvioijan roolissa. Lisäksi hankkeen partnereina ovat Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Kalasataman uuden kauppakeskus Redin tiloissa järjestetty infotilaisuus oli suunnattu pääkaupunkiseudun yrityksille. Päivän aikana saatiin uutta tietoa Helsingin ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista ja kerrottiin alueiden tulevista kokeiluista sekä kuultiin yleisesti sote-alasta.

Laurean edustajina tilaisuudessa mukana olivat projektipäällikkönä toimiva Sami Kauppinen sekä johtaja Tuija Hirvikoski, joka avasi puheenvuorossaan yhteiskehittämisen ja kokeiluiden hyötyjä yritysten kannalta.

Vaikuttavampaa kehitystyötä

Lähtökohtana yhteiskehittämiselle on vuorovaikutuksellinen suhde ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Se nähdään tehokkaana toimintatapana erityisesti palveluita ja toimintatapoja uudistettaessa. Esityksessään Hirvikoski korosti erityisesti tutkimukseen perustuvan yhteiskehittämisen, oikeanlaisen koordinoinnin ja fasilitoinnin tärkeyttä.

- Yritykset, kunnat, tutkimuslaitokset ja ennen kaikkea loppukäyttäjät on saatava helpommin mukaan yhteiskehittämisprosessiin. Meidän on myös pohdittava keinoja, miten synnyttää side toimittajan ja hyödyn saajan välille prosessin yhteydessä.

Yhteiskehittäminen on Hirvikoskelle tuttu aihe. Suomen edellisellä EU-puheenjohtajakaudella, vuonna 2006, yhteiskehittämistä vauhdittamaan perustettiin Network of Living Labs –verkosto, jonka presidenttinä hän toimi kolmen vuoden ajan.

- Vein verkostoa kansainvälisissä kuvioissa eteenpäin. Täytyy kuitenkin myöntää, että nyt olen vähän nyreissäni. Tässä näyttää nimittäin käyneen niin, että muut eurooppalaiset hyödyntävät liiketalousmielessä todella tehokkaasti sitä, mitä suomalaiset niin sanotusti toivat pöytään.

Hirvikoski ehdottaakin nyt ryhtiliikettä ja toivoo CoHeWe-hankkeen yhteydessä löytyvän uusia keinoja kansainväliseen, maantieteelliset rajat ylittävään liiketoimintaan. Hän peräänkuuluttaa rohkeutta ajatella isommin, ja toisaalta myös uskallusta ottaa riskejä ja epäonnistua.

- Olemmekohan tehneet tarpeeksi oikeita asioita vai puhuneet liikaa rakenteista? Epäonnistuminen on kaunista. Tärkeintä on epäonnistua nopeasti ja oppia siitä. Tämä tuottaa kustannustehokkuutta.

Hankkeessa haetaan uusia hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioita nopeiden kokeilujen kautta. Hirvikoski korostaakin, että yritysten kannalta juuri nopeus ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Lue lisää hankkeesta.